Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Đề án vị trí việc làm 2022 Tải về
2 Thông tư 22/2021/BGDĐT về đánh giá học sinh THCS,THPT 20-7-2021 Thông tư 22/2021/TT-BGD ĐT, ngày 20/7/2021 về đánh giá học sinh THCS, THPT Tải về
3 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 về sử đổi một số điều của quy chế đánh giá xếp loại HS tại Thông tư 58/2011/TT-BGDDT 26-8-2020 Tải về
4 Phụ lục công văn 5932 TĐG-ĐGN của SGD-QN 31-01-2019 Mẫu viết báo cáo KĐCL theo TT 18/2018/TT-BGD ĐT Tải về
5 Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 về công tác KĐCLGD 22-8-2018 Tải về
6 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công khai cơ sở giáo dục 28-12-2017 TT/36/2017/TT-BGD ĐT về công khai cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân Tải về
7 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
8 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về