Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Phụ lục công văn 5932 TĐG-ĐGN của SGD-QN 31-01-2019 Mẫu viết báo cáo KĐCL theo TT 18/2018/TT-BGD ĐT Tải về
2 Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 về công tác KĐCLGD 22-8-2018 Tải về
3 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công khai cơ sở giáo dục 28-12-2017 TT/36/2017/TT-BGD ĐT về công khai cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân Tải về
4 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
5 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về