Hoạt động chuyên môn

BÀI KIỂM TRA ÔN TẬP Ở NHÀ= THCS TRẦN PHÚ :  BÀI ÔN HÌNH 6,7,8,9: ĐAI  SỐ 9,8,7,6  :Anh-LÝ-TIN6,7,8,9…HÓA 9.. Bài ôn các môn:   —HS CHỌN BÀI KIỂM TRA —

BÀI KIỂM TRA ÔN TẬP Ở NHÀ= THCS TRẦN PHÚ : BÀI ÔN HÌNH 6,7,8,9: ĐAI SỐ 9,8,7,6 :Anh-LÝ-TIN6,7,8,9…HÓA 9.. Bài ôn các môn: —HS CHỌN BÀI KIỂM TRA —

*t-KIỂM TRA ANH 6 LAN III (Cô-Giang)            –     ANH 6 LAN3 *z-HOA 8 ON TAP KIEM TRA (Cô-Sinh)               –  XEM DANH SACH HOA 8 *y-SINH 7 ÔN TẬP KIỂM TRA( [...]

ĐM đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

ĐM đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá     Nhấn vào đây để tải về Nhắn tin cho tác giả TRƯƠNG VĂN NHÂN Đăng tư liệu LÊ KHẮC THẬN & quy định Mở [...]

Ghi nhận từ Hội thi SÁNG TẠO

Ghi nhận từ Hội thi SÁNG TẠO

Theo GS_ NGO BAO CHAU    Kiến thức “sống” sẽ tồn tại bền vững. Thiết nghĩ, kiến thức “sống  “ được hiểu là hành động tích cực của người HS tham gia trong quá trình tổ chức các hoạt động [...]

Dạy học theo kiểu lồng ghép để “Giáo dục biển đảo cho học sinh Tiểu học”

Dạy học theo kiểu lồng ghép để “Giáo dục biển đảo cho học sinh Tiểu học”

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2015, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu đã tổ chức chuyên đề “Giáo dục biển đảo và lồng ghép để giáo dục biển đảo cho học sinh tiểu học qua các môn học”; [...]

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]