Hoạt động chuyên môn

HOÀN THÀNH BÀI DẠY KY2  20-21THCS TRẦN PHÚ :  KHỐI 9: 91;92;93;94 KHỐI 8:81;82;83;84 KHỐI 7- KHÔI6

HOÀN THÀNH BÀI DẠY KY2 20-21THCS TRẦN PHÚ : KHỐI 9: 91;92;93;94 KHỐI 8:81;82;83;84 KHỐI 7- KHÔI6

bai kiem tra ky năng tin8 ky 2  DANH SACH Hs kt ky nang ky2tin 8 ky2 Bài Kiểm tra thuong xuyen 2 tin 7 DANH SACH Hs kt tx2 tin 7 Bài Kiểm tra giữa ky2 tin 8      [...]

ĐM đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

ĐM đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá     Nhấn vào đây để tải về Nhắn tin cho tác giả TRƯƠNG VĂN NHÂN Đăng tư liệu LÊ KHẮC THẬN & quy định Mở [...]

Ghi nhận từ Hội thi SÁNG TẠO

Ghi nhận từ Hội thi SÁNG TẠO

Theo GS_ NGO BAO CHAU    Kiến thức “sống” sẽ tồn tại bền vững. Thiết nghĩ, kiến thức “sống  “ được hiểu là hành động tích cực của người HS tham gia trong quá trình tổ chức các hoạt động [...]

Dạy học theo kiểu lồng ghép để “Giáo dục biển đảo cho học sinh Tiểu học”

Dạy học theo kiểu lồng ghép để “Giáo dục biển đảo cho học sinh Tiểu học”

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2015, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu đã tổ chức chuyên đề “Giáo dục biển đảo và lồng ghép để giáo dục biển đảo cho học sinh tiểu học qua các môn học”; [...]

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]