THÔNG BÁO Tiếp nhận tạm thời những học sinh ở nơi khác về Đại Hiệp

Ngày đăng: Lượt xem:

 

 

                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS TRAN PHÚ

                                                                                           THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận tạm thời những học sinh ở nơi khác về Đại Hiệp

trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 183/PGDĐT-VP, ngày 25/8/2021 của Phòng GD-ĐT Đại Lộc Về việc hướng dẫn tiếp nhận học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch bệnh Covid-19

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh nơi khác có nguyện vọng vào học tập tại trường THCS Trần Phú xã Đại Hiệp, là địa phương các em về cư trú trong thời gian phòng, tránh dịch Covid-19. Để các em được học tập, nắm bắt kiến thức kịp thời với các bạn cùng trang lứa trong thời gian phòng tránh dịch bằng việc xin tham gia học tập trực tuyến tại trường.

Vậy trường THCS Trần Phú thông báo cho các bậc phụ huynh và các em học sinh về quê cư trú tại xã Đại Hiệp để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 mà chưa thể về trường cũ được, có thể làm đơn xin nhập học tạm thời tại trường THCS Trần Phú để các em kịp thời học tập, bổ sung kiến thức.

Thời gian nhận đơn xin nhập học kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 29/8/2021, đơn xin nhập học tải trên Website truongthcstranphudailoc.edu.vn

Nay nhà trường thông báo để phụ huynh và các học sinh trong những trường hợp này được biết và làm thủ tục nhập học kịp thời.

Người nhận đơn và xếp lớp: Thầy Phạm Tấn Hà- Phó hiệu trưởng trường THCS Trần Phú, số điện thoại: 0935760051

Nay thông báo!

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 Lê Thị Hiền