HỘI NGHỊ CB-CC-VC

HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015 – 2016

 1. Tuyên bố lí do .
 2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư kí Hội nghị
 3. Công bố kết quả Hội nghị Tổ
 4. Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 -2016
 1. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học qua và chương trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học đến
 1. Tham luận
 2. Ý kiến đại biểu
 3. Thông qua dự thảo và kí cam kết thi đua giữa thủ trưởng  và chủ tịch công đoàn.
 1. Phát động thi đua
 2. Thông qua nghị quyết Hội nghị.
 3. Tổng kết Hội nghị.

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số:     /BCTK – TP                                                                  Đại Lộc, ngày 18  tháng 9 năm 2015

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015

 

 1. Quy mô phát triển, đa dạng hoá loại hình trường lớp

1.Về quy mô phát triển

– Tổng số học sinh đầu năm:  640 .

Trong đó:    + Số học sinh nữ :   313 , tỉ lệ :  48,9 %

+ Số học sinh dân tộc :  0 , tỉ lệ     0,0 %

– Tổng số học sinh cuối năm : 636

+ Số học sinh  giảm: 04, tỉ lệ 0,47 %

Trong đó:  Số học sinh bỏ học: 3; tỉ lệ: 0,88 %,

Số học sinh chuyển đi: 1  ; tỉ lệ: 0,15%;

Số học sinh chuyển đến: 0; tỉ lệ: 0%;

Các trường hợp khác: 0, tỉ lệ: 0%.

 1. Đa dạng hoá các loại hình trường lớp :

* Tổng số lớp : 20

Trong đó số lớp có dạy ngày 2 buổi:  Không

 1. Thực hiện kế hoạch, hoạt động và kết quả giáo dục:
 2. Thực hiện chương trình và sách giáo khoa:

Thực hiện chương trình và SGK đảm bảo theo công văn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS của phòng GD&ĐT Đại Lộc.

Riêng lớp 6, có hai lớp được học môn tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 của BGD

 1. Thực hiện dạy 2 buổi/ngày (học sinh học từ 6 đến 12 buổi/ tuần): Không
 2. Thực hiện dạy học tự chọn: Tất cả học sinh đều được học tự chọn môn Tin học
 3. Hoạt động của các Tổ/nhóm chuyên môn:

Các tổ nhóm chuyên môn thực hiện đảm bảo theo kế hoạch năm học, cụ thể mỗi tháng sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần kể cả sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường. Các tổ chuyên môn hoạt động có nề nếp, quy cũ và thường xuyên, đã chỉ đạo công tác đổi mới phương pháp dạy học theo các nhóm bộ môn, kết quả được đánh giá thông qua các tiết thao giảng và dự giờ.

Các tổ CM thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của trường theo kế hoạch, nội dung chỉ đạo của bộ phận chuyên môn nhà trường.

 1. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo chuyên môn :

+ Kiểm tra đánh giá xếp loại HS (thông tư 58/2011/TT-BGDĐT): Thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo đúng thông tư 58/2011/TT-BGD&ĐT. Từ đầu năm học nhà trường đã triển khai thông tư 58 về việc xếp loại hạnh kiểm, học lực hạnh kiểm đến toàn thể đội ngũ thầy cô giáo và học sinh để thực hiện.

+ Hướng dẫn soạn đề kiểm tra ( 8773/BGDĐT-GDTrH): Tham gia dự tập huấn biên soạn đề kiểm tra do Sở GD&ĐT Quảng Nam tổ chức và nhà trường đã tiến hành tổ chức tập huấn cho đội ngũ tài liệu hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT và đã áp dụng trong các bài kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ.

+ Chuẩn kiến thức, kỹ năng: Thực hiện đảm bảo hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng.

+ Giảm tải chương trình sách giáo khoa: Thực hiện chương trình theo hướng giảm tải.

+ Lồng ghép về giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục kỹ năng

sống, giá trị sống, giáo dục môi trường cho học sinh:

Trong dạy học, nhà trường đã chỉ đạo cho các tổ chuyên môn và các thầy cô giáo thường xuyên thực hiện việc lồng ghép về giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, giáo dục môi trường, biển đảo …

 1. Tổ chức bồi dưỡng, thi chọn HS giỏi ở trường. Kết quả tham gia các kỳ thi / hội thi cấp huyện, cấp tỉnh:

Vào đầu năm học, trường đã xây  dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học và tiến hành thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoạch.

Kết quả đạt được cụ thể như sau:

– Đã đạt giải KK trong kỳ thi chọn học sinh giỏi TNTH lớp 8  và giải toán bằng MT Casio. Cụ thể:

Môn vật lý ( I); Hóa ( III); Sinh 9 (12); casio 8 (9); casio 9 ( 11); trong đó có 3 HS đạt giải môn Lý và 03 HS đạt giải môn Hóa.

– Xếp vị thứ toàn đoàn trong kỳ thi chọn HSG lớp 6,7,8,9 cấp huyện: 6 /17 trường THCS; trong đó: Khối 6( 11) ; khối 7 (8); khối 8(3); khối 9(8)

Các môn đạt cao : Toán 8(3); toán 9(2);Văn 6(2); vật lý 8 (1); Hóa 8(2); Địa 8(1)

Các môn thấp: Toán 6(15); văn 7(10); Anh 6(10);Anh 8(14); Anh 9(15);Sinh 8(14); sinh9(14);Sử 8(15); Sử 9(9)

Trường đạt vị thứ III toàn tỉnh môn thực hành vật lý 8 với hai giải cá nhân I và II.

7.Tham dự và tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá HS:

Tham gia và tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá do các cấp tổ chức đầy đủ. Tất cả cán bộ, giáo viên đều xác định tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng bộ môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh nên đã đầu tư thời gian và trí tuệ vào việc đổi mới từ bài soạn cho đến các tiết dạy trên lớp.

+ Tham dự chuyên đề cấp huyện, cụm trường (tên chuyên đề, địa điểm, số CB, GV của trường tham dự): Nhà trường đã cử GV tham gia đầy đủ các chuyên đề cấp huyện, cụm liên trường và hằng tháng trong cuộc họp hội đồng đều có đánh giá cụ thể.

+ Tổ chức chuyên đề cấp huyện, cụm trường, ở trường và tổ CM. (tên chuyên đề, tổ CM/GV phụ trách):

Nhà trường đã tổ chức được 01 chuyên đề cấp huyện môn Vật lý với nội dung “Lý thuyết Trạm” có chất lượng. Các chuyên đề cụm trường, tổ chuyên môn đều được tổ chức thực hiện đầy đủ, thường xuyên.

 1. Công tác giáo dục đạo đức, pháp luật; giáo dục truyền thống cho HS:

Nhà trường thực hiện thường xuyên công tác giáo dục đạo đức, pháp luật , giáo dục truyền thống cho HS thông qua các giờ chào cờ, các  giờ nói chuyện dưới cờ, đã phối hợp với cựu chiến binh xã Đại Hiệp tổ chức chuyên đề về lịch sử địa phương; phối hợp với Đoàn xã tổ chức tháng thanh niên và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên, tham quan địa điểm lịch sử địa phương (Xóm Nổ)

 1. Công tác giáo dục hướng nghiệp – nghề phổ thông: Học sinh tham gia học nghề tại trung tâm với số lượng tốt nghiệp là 112/165 (tỉ lệ: 67,8%)
 2. Công tác giáo dục thể chất, thẩm mỹ. Tổ chức HKPĐ ở trường, kết quả tham gia giải thể thao HS ở huyện, tỉnh:

Công tác giáo dục thể chất, thẩm mỹ được nhà trường chú trọng đặc biệt.

Trong năm học qua, chương trình giáo dục thể dục nội khóa được tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình môn thể dục. Các môn thể thao được tổ chức tập luyện thường xuyên như: Bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền nam nữ; cầu lông, chạy , nhảy cao, nhảy xa.

Nhà trường cũng đã tổ chức HKPĐ ở trường theo đúng nội dung qui định.

Đạt giải KK bóng đá nam toàn huyện.

 1. 10. Công tác y tế – vệ sinh trường học: So với năm học qua, công tác y tế vệ sinh nhà trường được tổ chức chặt chẽ thường xuyên và hiệu quả hơn.

Nhà trường đã đầu tư tủ thuốc phục vụ cho học sinh với số lượng thuốc và loại thuốc cơ bản đáp ứng được công tác sơ cấp cứu ban đầu như : bó nẹp do gãy chân tay; vệ sinh, băng bó vết thương tại chỗ …

Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế địa phương để thường xuyên khám bệnh cho học sinh và cấp cứu kịp thời những trường hợp ốm đau đột ngột. Vì thế tính mạng và sức khỏe học sinh được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bộ phận y tế thường xuyên truyền thông thông tin y tế cho học sinh vào các tuần trong tháng.

Vào đầu năm học, trường đã làm lại hệ thống nước sạch đảm bảo cho toàn trường sử dụng với kinh phí trên 4 triệu đồng.

Ngoài ra, y tế trường học còn phối hợp với Đoàn Đội NGLL nhà trường để theo dõi kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện công tác vệ sinh học sinh. Nhờ vậy, môi trường vệ sinh nhà trường luôn xanh- sạch – đẹp – an toàn.

 1. Tổ chức các hoạt động ngoại giờ lên lớp:

Công tác hoạt động GD NGLL được chú trọng đúng mức.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng cụ thể kế hoạch HĐGD NGLL.

Trong suốt năm học, hoạt động Đoàn Đội-GDNGLL đã thực hiện có hiệu quả một số việc cơ bản say đây:

Đã xây dựng tốt nề nếp học tập, hoạt động trong học sinh. Tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ có tác dụng giáo dục cao như: hội thi sáng tạo trẻ; viết nhật kí làm theo lời Bác; viết thư UPU; thi rèn nét chữ, luyện nết người; làm báo tường nhân 20-11, vẽ tranh môi trường, thi tìm hiểu môi trường biến đổi khí hậu và giải pháp phòng tránh thiên tai do lũ lụt, thường xuyên chăm sóc NTLS xã Đại Hiệp, vận động học sinh đóng góp sách để xây dựng tủ sách học đường

(2000 quyển), phối hợp với trạm y tế xã tiêm VAT cho học sinh nữ,

Trong chương trình “ Thắp sắng niềm tin, tiếp sức đến trường”, trường đã vận động quyên góp từ ban ngành đoàn thể địa phương, các công ty xí nghiệp, các nhà hảo tâm, hội đồng gia tộc trên địa bàn xã với 37 xuất quà, trị giá 350000 đ/ mỗi xuất. Chương trình đã được tổ chức thành công, được phát thanh trên đài phát thanh huyện Đại Lộc và được đăng trên trang Web của PGD.

Nhà trường còn tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như : Đêm vui hội trăng rằm, giáo lưu với trung tâm người tàn tật tỉnh Quảng Nam; tổ chức một đêm văn nghệ mừng Đảng – đón Xuân; văn nghệ chào mừng 40 năm ngày giải phóng quê hương nhân ngày 28/3

Cuộc thi Giao thông thông minh cũng được nhà trường tham gia tích cực. Tính đến tháng 3 năm 2015, học sinh trường THCS Trần Phú là tham gia với số lượng nhiều nhất toàn huyện.

Nhà trường cũng đã tham gia tích cực hội trại 40 năm do ngành giáo dục tổ chức. Học sinh khối 8,9 đã ra sức luyện tập dân vũ, góp phần vào thành công chung Hội trại.

Với kế hoạch đối mới qui trình tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần do PGD qui định, trường đã tổ chức thực hiện thường xuyên, có hiệu quả.

Trong năm học qua, hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường đã đạt được nhiều kết quả cao tqua các cuộc thi. Trong đó, có hai cuộc thi đáng ghi nhận: giải I toàn huyện cuộc thi “ Em yêu lịch sử Việt Nam”  và giải nhì kể chuyện Bác Hồ toàn huyện

 

III. Công tác xây dựng và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học; công tác quản lý hành chính, tài chính

+ Xây dựng khuôn viên, cảnh quan trường học; các khối công trình:

Nhà trường có nhiều cố gắng trong việc bố trí, làm đẹp cảnh quan sư phạm nhà trường. Các khối công trình được đầu tư bổ sung trang thiết bị bên trong đầy đủ và thẩm mỹ hơn.

Kết quả: Khuôn viên trường riêng biệt; đảm bảo tính thẩm mỹ, khoa học; cảnh quan sư phạm nhà trường luôn xanh- sạch- đẹp.

+ Xây dựng và tổ chức hoạt động của thư viện, phòng bộ môn:

Hiện tại, cán bộ thiết bị và thư viện đảm bảo số lượng qui đinh và chất lượng hoạt động.

Kế hoạch hoạt động thư viện và thiết bị được lập ngay từ đầu năm học; các tổ, nhóm hỗ trợ cũng được thành lập để trợ cho các hoạt động nầy.

Thư viện hoạt động đều, có chất lượng như: thường xuyên giới thiêu sách, cho mượn sách kịp thời, phục vụ sách bạn đọc  đảm bảo lịch và số lượng bạn đọc, đã vận động học sinh đóng góp xây dựng tủ sách dùng chung…Vào tháng 11/2014, tỉnh kiểm tra thư viện của trường và công nhận thư viện đạt tiên tiến.

Hoạt động thiết bị cũng rất hiệu quả. Đồ dùng trang thiết bị dạy học được cho mượn thường xuyên, kịp thời, đáp ứng được các bài dạy thực hành trên lớp. Đặc biệt, các  tiết dạy có sử dụng máy chiếu đều được đáp ứng kịp thời.

+ Mua sắm, bảo quản tài sản, thiết bị trường học:

Chỉ đạo tốt việc bổ sung cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác dạy và học theo đúng   kế hoạch đầu năm . Đặc biệt là việc đầu tư , tu bổ các trang thiết bị điện , máy vi tính cho phục vụ cho hoạt động dạy học theo hướng hiện đại với tổng kinh phí vận động trong nhân dân, nhà hảo tâm gần 80 triệu đồng.

Trong năm học, nhà trường xây thêm nhà xe cho học sinh, mua sắm máy lọc nước nóng lạnh cho giáo viên; trang bị thêm 02 tivi phục vụ cho học sinh …

+ Công tác quản lý hành chính: Thực hiện chặt chẽ.

+ Công tác quản lý tài chính: Đảm bảo nguyên tắc thu chi, quyết toán định ký và cuối năm kịp thời.

+ Thực hiện 3 công khai: Đảm bảo.

 1. Công tác xây dựng đội ngũ:

+ Số lượng CB, GV, NV đầu năm: 52 ( Đau dài hạn:1; thỉnh giảng:1)

Tỉ lệ GV/lớp:  41/20 ( 2.05%). Đạt chuẩn: 100%, trên chuẩn: 90.2%

+ Việc phân công hợp lý trong đội ngũ, thực hiện chế độ chính sách:

Phân công hợp lí, đảm bảo chế độ chính sách hiện hành cho đội ngũ.

+ Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Mỗi cán bộ viên chức đều có kế hoạch tự bồi dưỡng.

Nội dung kế hoạch bồi dưỡng thực hiện trong năm học là: Bồi dưỡng các chuyên đề có liên quan, bồi dưỡng tin học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị nhất làm kế hoạch thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Các nội dung bồi dưỡng được thực hiện thông qua các lần sinh hoạt tổ chuyên môn hoặc tổ chức riêng.

Trong suốt năm học, giáo viên đều tham gia đầy đủ các chuyên đề sinh hoạt cụm, huyện theo kế hoạch chung của PGD.

Tất cả giáo viên đều thực hiện tốt Quyết định 09 ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác dạy học thêm.

+ Tổ chức và kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường theo thông tư 21/ 2010/TT-BGDĐT (20/7/2010) của Bộ GD&ĐT. Kết quả dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện:

Đã tổ chức thi GVG tại trường vào tháng 3 với 26 giáo viên tham gia dự thi

+ Kết quả xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm (hoặc nghiên cứu khoa học) ở trường, huyện:  Có  04 SKKN đạt cấp huyện ( 1B / Vân; 3C/ Nở, Xuân Vân, Phượng)

+ Công tác kiểm tra nội bộ trường học: Tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch đầu năm . Trong đó , số giáo viên được kiểm tra toàn diện 14 ( xếp loại khá- tốt là 14).

– Tổ chuyên môn     : 02 tổ  ( Lý Hóa Sinh; Tiếng Anh) đều đạt khá tốt trở lên.

+ Kiểm tra chuyên đề giáo viên:  60% giáo viên còn lại

* Kết quả đánh giá CBQL, GV theo chuẩn ( TT29, TT30): Thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của PGD.

Tổng số giáo viên được đánh giá: 43

Kết quả: 41 XS( 95,3%) ; 01 khá (2,4%) ; 01TB (2,4%)

* Kết quả đánh giá CB,VC cuối năm học:

Tổng số cán bộ, viên chức: 50 (có 01 thỉnh giảng)

Loại xuất sắc : 42 , tỉ lệ : 84%

Loại khá:  06, tỉ lệ: 12%

TB : 01; tỉ lệ: 2 %

KXL: 1; tỉ lệ: 2%

* Xếp loại thi đua: Tổng số CBVC được huyện công nhận danh hiệu thi đua là: 30 người/49, đạt tỉ lệ : 61,22%. Trong đó, có 04 CSTĐCS và 26 LĐTT

V Công tác phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng GD.

 1. Công tác Phổ cập giáo dục THCS và phổ cập bậc trung học:

Tham mưu chặt chẽ cho lãnh đạo địa phương, phối hợp với trường tiểu học, tổ phổ cập trường hoạt động tốt.

Kết quả được huyện, tỉnh kiểm công nhận đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS năm 2014.

 1. Xây dựng trường chuẩn quốc gia (đánh giá mức độ đạt chuẩn theo TT 47 /2012/TT-BGDĐT ngày 7/12/2012 của Bộ GD&ĐT ):

Đã đạt trường chuẩn quốc gia theo TT 47 với Quyết định công nhận số 2276 /QĐ ngày 24 tháng 07 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Đã và đang hoàn thiện một số nội dung để chuẩn bị cho việc đánh giá của tỉnh vào năm 2017

 1. Thực hiện quy trình Tự đánh giá cơ sở giáo dục và kết quả tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục theo thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GD&ĐT:

Đảm bảo các tiêu chí theo qui định so với tình hình hiện tại của trường; đã và đang chuẩn bị các điều kiện thiết yếu để tự đánh tra vào cuối năm học sau.

 1. Đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
 2. Thực hiện các cuộc vận động :

+  Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

+ Cuộc vận động“Mỗi thấy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

+  Cuộc vân động “Hai không”

Nhìn chung, các cuộc vận động của ngành được nhà trường thực hiện thường xuyên và có chiều sâu. Các hoạt động lớn có liên quan đến ba cuộc vận động do cấp trên tổ chức được nhà trường tham gia thực hiện đầy đủ.

Đến nay, hầu hết cán bộ viên chức thực hiện tốt các cuộc vận động trên.

 1. Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:

Được nhà trường tổ chức có hiệu quả và phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương trong nhiều nội dung có liên quan. Có thể nói, trong suốt năm suốt năm học, không khí thân thiện, tích cực trong nhà trường được thể hiện đậm nét: đa số học sinh chăm ngoan, lễ phép với thầy cô giáo và những người chung quanh; kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử của các em ngày càng hoàn thiện hơn; số học sinh có biểu hiện vi phạm nội qui đều được xử lí kịp thời, mang tính giáo dục cao.

 1. Kết quả việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học::

Để đáp ứng được hoạt động CNTT ngày càng đa dạng, ngay từ đầu năm học nhà trường đã tập trung đầu tư mua sắm máy móc. Với số lượng máy chiếu và ti vi 52 in là 4 máy, việc dạy giáo án điện tử rất thuận lợi; 16 máy dạy học tin cho học sinh toàn trường; 3 máy phục vụ cho hoạt động thư viện; 2 máy phục vụ cho nhóm tổ bộ môn…

Trang Web của trường thường xuyên hoạt động với các nội dung phong phú, đa dạng, thời sự.

VII. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 1. Đánh giá hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh:

Ban Đại diện CMHS hoạt động theo đúng Điều lệ của Bộ GD.

Trong suốt năm học, Ban Đại diện CMHS luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng trường trên cơ sở đồng thuận, dân chủ, công khai và cùng tham gia giáo dục học sinh cá biệt, chăm lo học sinh nghèo để các em có điều kiện cắp sách đến trường.

 1. Công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục:

Nhà trường đã chủ động tham mưu phối hợp với chính quyền đoàn thể địa phương nhiều nội dung quan trọng như: Phối hợp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; xin chủ trương của xã về việc vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng góp xây dựng trường; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

VIII. Kết quả chất lượng giáo dục cuối năm học :

*Về chất lượng giáo dục :

 

Năm học

 

TSHS

Hạnh kiểm Học lực
Tốt % Khá

%

TB

%

Yếu

%

Giỏi

%

Khá

%

TB

%

Yếu

%

Kém

%

2014-2015 636 73.6 24.1 2.4 0 22.3 42.1 31.3 4.2 0

Trên bảng thống kê chất lượng , nhận thấy:

Chất lượng hạnh kiểm giữ ổn định ở mức cao; chất lượng học lực cũng được giữ vững ở mức cao so với năm học qua.

 

 1. I Đánh giá chung:

v Ưu điểm:

Đoàn kết nội bộ giữ vững

Chất lượng học sinh đại trà giữ vững so với năm qua.

Chất lượng HSG 6789 toàn đoàn có cải thiện về vị trí so với năm học qua.

Số học sinh giỏi tỉnh đạt chỉ tiêu đề ra đầu năm.

Xây dựng trường học bảo đảm môi trường nề nếp- xanh-sạch- đẹp- an toàn

Hoạt động NGLL được tổ chức đa dạng hình thức, phong phú nội dung, thiết thực và có tính giáo dục cao và đạt nhiều giải cao cấp huyện.

Xây dựng thành công thư viện tiến tiến.

Trường đạt danh hiệu tiên tiến, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, chi đoàn đạt xuất sắc , liên đội xuất sắc dẫn đầu toàn huyện.

v  Khuyết điểm:

    Thành tích chung của nhà trường bị ảnh hưởng do có giáo viên vi phạm SĐCKH.

Vị thứ học sinh giỏi toàn đoàn tuy có cải thiện nhưng một số môn ở vị trí quá thấp. Tỉ lệ học nghề chưa đạt chỉ tiêu qui định.

Thi giáo viên giỏi chưa thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của giáo viên để nâng cao chất lượng dạy học.

Chưa trang bị đầy đủ mỗi phòng học có 01 tivi màn hình lớn để phục vụ cho hoạt động dạy học; nhiều máy vi tính phòng dạy tin quá cũ, hoạt động chậm, cần được thay thế vào năm hTHỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 -2016KẾ HOẠCH

 

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015-2016 của Phòng GD-ĐT Đại Lộc;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017;

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2014 – 2015 và căn cứ tình hình thực tế phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương và của nhà trường,

Trường THCS Trần Phú xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015–2016 cụ thể như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 2. 1. Thực hiện kế hoạch lớp – học sinh
KHỐI, LỚP Tổng số lớp Tổng số học sinh Số HS thi lại Số HS thi lại được lên lớp Ghi chú
Lớp 6 5 166 10 9 Chuyển đi 5, tuyển mới 2, lưu ban 1
Lớp 7 5 172 7 6 Bỏ học ( Tây Phương)
Lớp 8 5 149 10 10 01 huy động lại( Nghĩa)
Lớp 9 5 147 0 0 Mến chuyển
CỌNG 20 634 27 25  

Trong đó: Tỉ lệ tuyển mới lớp 6 (tại địa phương) là 167/167 = 100% ;

          Tỉ lệ lưu ban sau thi lại: 99,69% ; bỏ học  01 em ở đầu năm

 1. Tình hình đội ngũ:

® Tổng số CB -VC:   54 người,  34 nữ.  Trong đó :

– Có 02 thỉnh giảng, 01 hợp đồng không thời hạn, 01 hợp đồng có thời hạn 2 năm, 01 hợp đồng dài hạn 68; 1 nhân viên đau dài hạn.

– Ban giám hiệu: 2;  TPT: 1

Nhân viên : 7 (04 biên chế, 01 hợp đồng ngắn hạn, 01 hợp đồng 68, 01 đau dài hạn)

– Giáo viên là  42 (không kể thỉnh giảng và TPT):  đại học: 37  ( 88 %) ; cao đẳng : 5 (12%). Tỉ lệ giáo viên trên lớp: 2.1

– Đảng viên: 10, Đoàn viên giáo viên: 6, trung cấp chính trị: 1

– Số tổ chuyên môn: 5. Trong đó:

Tổ Ngữ văn- Nhạc – Mỹ thuật:11 người ( hộ sản 1; thỉnh giảng: 1)

Tổ Sử Địa TD: 10 người

Tổ Toán Tin : 11 người ( thỉnh giảng : 1)

Tổ Lý Hóa Sinh: 9 người

Tổ Tiếng Anh: 06 người ( Hộ sản 3)

Tổ Văn phòng : 05 người ( Đau dài hạn :1)

 1. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức:

a.Điểm mạnh:

Đa số viên chức nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

So với những năm học qua, tỉ lệ số lượng giáo viên trên đầu lớp được nâng cao; số học sinh trên đầu lớp Do đó, việc phân công trách nhiệm cho đội ngũ được thuận lợi hơn.

Điều kiện cơ sở vật chất cơ bản phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.

Đa số phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học tập của con em.

Được sự quan tâm của địa phương và của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh.

b.Điểm yếu:

Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học theo mô hình mới còn thiếu.

Việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học vẫn còn hạn chế.

Chất lượng mũi nhọn chưa đáp ứng được yêu cầu của trường.

 1. Cơ hội:

Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 25/04/2015 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo đã tạo ra hành lang pháp lý để giáo dục có điều kiện phát triển đúng hướng..

Nhiều kênh thông tin về giáo dục mở ra cho đội ngũ có điều kiện tiếp cận, học tập như Trường học kết nối, giáo dục thời đại …

Được Phòng Giáo dục – Đào tạo tập trung đầu tư giảng dạy một số lớp theo VNEN  và chương trình thí điểm tiếng Anh giai đoạn 2008-2020.

          Đối với địa phương, Đại Hiệp là một trong những xã có điều kiện kinh tế phát triển mạnh với đội ngũ lãnh đạo trẻ, năng động, luôn chăm lo đến sự nghiệp giáo dục là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển giáo dục xã nhà.

 1. Thách thức:

Cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu dạy học.

Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục và ý thức, động cơ học tập của học sinh.

Sự quan tâm của một bộ phận cha mẹ học sinh trong thời kỳ hội nhập đối với việc học của con em chưa thực sự chu đáo.

Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều do sự phát triển của xã hội dẫn đến  sự sa sút về đạo đức của một bộ phận học sinh nhà trường, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục.

 1. MỤC TIÊU
 2. Mục tiêu chung:

Xây dựng đội ngũ năng động, có đủ năng lực để thực hiện yêu cầu đổi mới.

Xây dựng môi trường học tập thân thiện, lành mạnh, có kỷ cương, nề nếp; phấn đấu giữ ổn định chất lượng giáo dục đại trà, nâng cao chất lượng học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh ở tất cả các môn.

Hoàn thành nhiệm vụ PCGD THCS, chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm 2015.

Bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường để giữ vững các tiêu chuẩn trường đạt cấp độ 3 về chất lượng giáo dục.

 1. Các mục tiêu cụ thể:

Hoàn thành việc điều tra, quản lý dữ liệu PCGD bằng phần mềm trực tuyến, đạt chuẩn PCGD THCS mức 3 năm 2015.

Thực hiện đảm bảo yêu cầu chất lượng giáo dục toàn diện, giữ ổn định chất lượng giáo dục đại trà với 99% học sinh lên lớp, 100% học sinh khối 9 TN THCS. Chất lượng học sinh giỏi cấp huyện được nâng cao về vị thứ xếp hạng từng môn, giữ vững số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh.

Phấn đấu thực hiện tốt đối với các lớp 6 học theo chương trình VNEN từ việc đầu tư cơ sở vật chất đến chất lượng học tập.

Đảm bảo năng lực thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực và ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong dạy học. Đảm bảo chất lượng dạy học theo chương trình VNEN; 100% giáo viên đều tiếp cận tốt với nội dung chương trình mới để chuẩn bị cho việc thực hiện đại trà mô hình dạy học mới vào năm 2018.

Giữ vững các tiêu chuẩn trường trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011-2015 và chuẩn bị cho việc xây dựng trường chuẩn lần thứ ba vào năm 2018

Lập đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia lần thứ ba để tham mưu với lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành như xây dựng thêm phòng, trang bị thêm bàn ghế …

Tiếp tục triển khai 5 nội dung xây dựng THTT-HSTC, phấn đấu xây dựng nhà trường là nơi thu hút học sinh đến trường học tập, rèn luyện, vui chơi với khẩu hiệu hành động: “Mỗi ngày tới trường là một ngày vui”.

Củng cố trường đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đối chiếu với qui định mới về trường đạt chuẩn chất lượng để bổ sung hoàn thiện và tự đánh giá vào cuối năm học.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Tích cực thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của trường, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường..
 2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý trường học. Chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
 3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
 4. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.
 5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

 

 1. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
 2. Phát triển và phổ cập giáo dục:

Nhiệm vụ:

Đảm bảo các chỉ tiêu số lượng theo kế hoạch đề ra.

Thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6(167/167)

Trên kế hoạch số lượng đầu năm, không để học sinh nào bỏ học thêm nữa.

Thực hiện tốt công tác PCTHCS 2015 trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

 Chỉ tiêu:

           –  Huy động số học sinh TNTH vào lớp 6 đạt 100%.

 – Huy động tối đa số học sinh bỏ học ra lớp.

 – Tỉ lệ học sinh bỏ học 0.3 % ( bỏ 2)         

–  Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức 3  năm 2015

Cụ thể:

+ Tỉ lệ học sinh bỏ học (kể cả hè 2014): dưới 0.3%

+ Tỉ lệ 15-18 TN THCS: 97%

+ Tỉ lệ 15-18 đang học THPT và học nghề: 86.1%

Biện pháp:

Tăng cường trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong việc nắm bắt đặc điểm từng học sinh để có biện pháp tác động giúp đỡ phù hợp, chú ý đến học sinh cá biệt, học sinh học yếu và học sinh có nguy cơ bỏ học.

Tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh đảm bảo tính khách quan, trung thực, toàn diện và tính động viên cao.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa GVCN, Đoàn Đội – HĐGDNGLL và cha mẹ học sinh lớp để nhắc nhở xử  lí kịp thời học sinh vi phạm nội qui. Ban giám hiệu, GVCN, Đoàn Đội nhà trường kiểm tra thường xuyên sổ đầu bài để nắm rõ tình hình học tập của học sinh để có giải pháp thực hiện tốt hơn.

Nhà trường sẽ tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương địa, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường, Hội khuyến học về  tình hình học sinh nghèo để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Đối với GVCN, cần báo cáo kịp thời tình hình vắng học của học sinh lớp mình cho BGH để có hướng chỉ đạo kịp thời.

Phối hợp chặt chẽ ba trường trong địa bàn xã về việc điều tra, cập nhật dữ liệu phổ cập năm 2015. Triển khai thật cụ thể và chính xác nội dung phương pháp điều tra phổ cập cho đội ngũ, cập nhật chính xác số liệu phổ cập; tham mưu kịp thời với lãnh đạo địa phương về nội dung công tác phổ cập, diễn biến trong quá trình điều tra của ba cấp học và hồ sơ phổ cập toàn xã để huyện kiểm tra vào tuần cuối tháng 11/2015.

 1. Tổ chức các hoạt động giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

a- Giáo dục đạo đức, pháp luật:

Nhiệm vụ:

Thực hiện tốt công văn số 05/PGDĐT- NGLL ngày 23-01-2015 của Phòng GD-ĐT về việc tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục, phòng chống tội phạm, ma túy trong trường học, tác hại của trò chơi trực tuyến đối với học sinh; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua các di sản, di tích lịch sử tại các cơ sở sản xuất.

Tiếp tục tăng cường giáo dục ATGT, phòng chống đuối nước, vệ sinh thân thể; phòng chống bạo lực học đường; giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên; coi trọng giáo dục kỹ năng sống; đảm bảo công tác an ninh trật tự trong trường học.

          Chỉ tiêu:

–   Không có học sinh vi phạm pháp luật, nội qui nhà trường.

–  100 % lớp có nề nếp tự quản tốt.

–  Có ít nhất 80% lớp đạt xuất sắc.

–  100% chi đội tham gia đầy đủ  các hoạt động của nhà trường và của

địa phương !

–  98 % học sinh thực hiện tốt kỹ năng sống. Không có hiện tượng đánh

lộn, bỏ học, đập phá bàn ghế, tóc dài, quần áo không đúng qui định …

–  100% chi đội chấp hành triệt để qui định về thực hành tiết kiệm, bảo

vệ của công, bảo vệ môi trường và thực hiện an toàn trong sinh hoạt,

trong giao thông.

 • Phấn đấu đạt giải III cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” và đạt giải khuyến khích cuộc thi hùng biện “ Câu chuyện tình huống đạo đức pháp luật” cấp huyện (tháng 11)

Biện pháp :

Thực hiện tốt tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm học với nội dung phong phú, hấp dẫn mang tính giáo dục cao.

Triển khai ngay nội qui học sinh cho tất cả học sinh ngay từ đầu năm học. Lồng ghép việc học tập nội qui học sinh trong các tiết chủ nhiệm, sinh hoạt tập thể. Đoàn Đội có trách nhiệm phối hợp với GVCN thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nề nếp của học sinh và có biện pháp xử lí nhắc nhở ngay.

Duy trì thường xuyên tiết chào cờ đầu tuần và cuối tháng theo tinh thần lấy học sinh làm trung tâm, tránh nhồi nhét một chiều khô cứng. Việc đánh giá thi đua lớp phải đảm được công khai, bàn bạc dân chủ trong GVCN trước khi kết luận.

Thành lập tổ “Tham vấn học đường” để tư vấn về kỹ năng sống, chấp hành pháp luật, chấp hành nội qui học đường …

Lồng ghép sinh động việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh với nhiều hoạt động khác nhau (tiết NGLL, tiết chào cờ, trong bài giảng, qua giao tiếp, chuyên đề ngoại khóa …)

Tích hợp giáo dục pháp luật vào môn công dân và tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo qui định hiện hành.

Tổ chức thật tốt các cuộc thi tại trường để tất cả học sinh đều được tham gia học hỏi, giao lưu; qua đó, chọn đội tuyển dự thi vòng huyện.

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội qui nhà trường cho học sinh. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nội qui trong học sinh và xử lí ngay; không để kéo dài, gây hậu quả lớn (chú ý nhiều hơn đến học sinh cá biệt, học sinh khuyết tật, học sinh lớn tuổi, học sinh học quá yếu !).

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường về giáo dục, rèn luyện kỷ luật học sinh.

 b- Giáo dục văn hóa

          Nhiệm vụ:

Tổ chức dạy học các bộ môn văn hoá đảm bảo số môn theo qui định, đúng kế hoạch thời gian năm học và phân phối chương trình bộ môn, chuẩn kiến thức – kỹ năng.

Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo theo hướng tiếp cận năng lực người học.

Giữ vững chất lượng học tập và hạnh kiểm của học sinh so với những năm học qua.

Phát huy thành quả học tập các lớp VNEN, nâng cao hơn nữa chất lượng học tập của các lớp nầy theo hướng dạy mới.

Củng cố và nâng cao chất lượng học tập các lớp tiếng Anh, nhất là các lớp học theo chương trình thí điểm của Đề án giai đoạn 2008-2020

Nâng cao vị thứ chất lượng mũi nhọn ở các cuộc thi toàn huyện và tỉnh

Chỉ tiêu:

– Tỉ lệ hạnh kiểm:

Loại Tốt – Khá: 98%;  TB( 2%); hạnh kiểm yếu: 0%

– Tỉ lệ học lực:

Giỏi (18.5%); Khá (43.3%); TB(33.7%); Yếu ( 4.5 %).

Kết quả sau thi thi lại: lên lớp( 99%) , ở lại lớp (1 %)

– Tỉ lệ TNTHCS : 100%

– Xếp thứ V toàn đoàn học sinh giỏi văn hóa cấp huyện các khối 6,7,8,9: 5 ;

TNTH, casio, tin học xếp vị thứ IV.

– Tham gia học nghề tại trung tâm (80%)

– Có ít nhất 02 em đạt HSG cấp tỉnh.

–  Số học sinh thi đỗ vào trường chuyên: 2

– Tổ chức thi HBTA vào tháng 11 và tham gia thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện vào đầu tháng 12/2015, xếp thứ   6

– Tham gia thi Olympic tiếng Anh trên Internet(IOE) cấp trường và huyện, VIO trên mạng.

      Biện pháp :

Triền khai cho học sinh học tập kỹ nội dung thông tư 58/2011/TT BGD-ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD về đánh giá xếp loại học sinh.

Thường xuyên dự giờ, kiểm tra hoạt động chuyên môn theo qui định.

Tăng cường trách nhiệm của tổ chuyên môn. Chú ý đến việc kiểm tra theo dõi thường xuyên chất lượng học sinh nhằm có giải pháp điều chỉnh tích cực.

Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ngay đầu năm học cho tất cả các khối lớp; trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi, Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra quá trình dạy (kể cả giáo án) để có biện pháp chỉ đạo.

Đầu tư cơ sở vật chất ban đầu cho các lớp 6 VNEN; động viên giáo viên, nhất là giáo viên các lớp nầy, thâm nhập sâu nội dung và phương pháp dạy học mới. Ban giám hiệu nhà trường tăng cường kiểm tra hoạt động dạy học các lớp nầy để tư vấn giúp đỡ.

Đối với các giải phong trào khác, nhà trường sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí đầu tư. Tổ trưởng lên kế hoạch thực hiện, phân công trách nhiệm cho từng tổ viên đối với những cuộc thi có liên quan.

c- Giáo dục thể chất

Chỉ tiêu:

Tham gia đầy đủ các môn thi thể thao do PGD tổ chức (điền kinh, bóng đá , bóng chuyền, bơi …).

Phấn đấu xếp thứ  7 toàn đoàn.

Biện pháp:

Ban HĐ GDNGLL xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất hằng năm khoa học, hiệu quả, phù hợp.

Thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất trường học; dạy tốt các tiết thể dục, đánh giá xếp loại học sinh ở bộ môn thể dục theo đúng qui định của văn bản.

Tổ chức tốt HKPĐ cấp trường. Phát hiện ra học sinh có năng khiếu qua giảng dạy và các cuộc thi để có hướng bồi dưỡng thích hợp; không để tình trạng không tập luyện đi thi.

Tham mưu với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường hỗ trợ thêm kinh phí cho các môn thi đấu thể thao vòng huyện.

 1. Công tác y tế, vệ sinh trường học:

Chỉ tiêu:

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh 1 lần /năm

Phấn đấu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh trường học do nhà trường phân công.

Công tác y tế trường học xếp loại tốt (theo thông tư 18)

Đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên trong quá trình thi đấu.

Biện pháp:

Thành lập Tổ Cộng tác viên y tế trường học; tổ chức và quản lý tốt học sinh trực trường giữ gìn vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh. Tăng cường giáo dục học sinh nhận thức đúng và thực hành qui định bảo vệ môi trường, vệ sinh hằng ngày.

Nhân viên y tế trường học tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh của đội học sinh trực và vệ sinh nước sạch hằng ngày, thường xuyên báo cáo tình hình trực vệ sinh cho BGH để có hướng xử lí.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền về giáo dục sức khỏe cho học sinh, phối hợp với Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện để kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Hợp đồng công tác dọn vệ sinh nhà vệ sinh học sinh và cắt cỏ sân trường.

e- Giáo dục lao động, hướng nghiệp

* Giáo dục lao động:

Tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục lao động trong nhà trường nhằm góp phần xây dựng cảnh quan sư phạm môi trường; đảm bảo môi trường  xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Tổ chức học sinh tham gia tốt việc trực trường, giữ gìn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa.

Tham gia lao động công ích, vệ sinh môi trường địa bàn dân cư.

Tham gia khắc phục hậu quả bão lụt thiên tai.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã .

Biện pháp:

Trưởng ban lao động tham mưu xây dựng kế hoạch lao động năm, tháng khoa học, phù hợp.

GVCN tổ chức và quản lý đảm bảo qui trình các buổi lao động của học sinh, phân công hợp lý, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang tính giáo dục cao, tránh lãng phí thời gian của học sinh và giáo viên.

Hình thành cho học sinh ý thức tự giác trong lao động, yêu trường, yêu lớp; biết quí trọng sản phẩm lao động, bảo vệ tài sản chung.

Đề xuất xử lí triệt để các lớp và cá nhân không làm tốt để nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm đối với công tác này.

* Hướng nghiệp, dạy nghề:

Tổ chức tốt các tiết sinh hoạt hướng nghiệp cho khối 9, dự giờ rút kinh nghiệm dạy tốt bộ môn hướng nghiệp. Nội dung hướng nghiệp nên chú trọng đến việc hướng dẫn học sinh xác định đúng năng lực, khả năng học tập để lựa chọn con đường học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Phối hợp với Trung tâm GDTX-HNDN huy động ít nhất 80% HS khối 9 học nghề phổ thông.

 1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC:

Chỉ tiêu:

100% CB-GV-NV hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động.

Đạt loại tốt việc xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Biện pháp:

Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC, đưa các nội dung nầy trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

Tiếp tục triển khai, tích hợp các cuộc vận động lớn của nhà nước, ngành, công đoàn ngành một cách thường xuyên vào quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, cụ thể: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và chống bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”…

Cụ thể hóa nội dung các cuộc vận động vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và chỉ tiêu thi đua khen thưởng, xét đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, đánh giá phân loại CBVC hằng năm.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện phong trào xây dựng THTT-HSTC phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm học 2015-2016; tuyệt đối không tổ chức hoạt động hình thức, máy móc, thiếu hiệu quả.

 1. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lí dạy học :

Nhiệm vụ

Tăng cường việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, dạy học như:

Khai thác tốt các ứng dụng của Google phục vụ công tác trao đổi, chia sẻ thông tin; tăng cường sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong quản lý dạy học phù hợp với đặc trưng từng bộ môn, từng công việc.

Nâng cấp Website của trường để đáp ứng yêu cầu giao lưu, học hỏi của CBVC và học sinh.

Sử dụng phần mềm cho điểm theo sự chỉ đạo thống nhất của Phòng GD.

Tổ chức có hiệu quả việc trao đổi thông tin qua mạng máy tính nội bộ và hộp thư điện tử .

Sử dụng hợp lí, hiệu quả các tiết dạy có ứng dụng CNTT.

Chỉ tiêu:

100% CBVC khai thác, sử dụng tốt các phần mềm, tiện ích đã được tập huấn.

Thường xuyên đưa thông tin các hoạt động ngoài giờ nổi nét lên trang website của trường. Trong năm có 04 bài viết được đăng trên website của PGD.

Biện pháp:

Tổ tư vấn ƯDCNTT chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch hỗ trợ đội ngũ trong học tập, nghiên cứu về tin học.

Phối hợp với công đoàn vận động đoàn viên tự trang bị máy tính để có điều kiện tìm hiểu thông tin, giao lưu kiến thức trên mạng.

Xây dựng các qui định quản lý, thi đua trong lĩnh vực đánh giá việc ƯD CNTT trong đội ngũ.

Giao cụ thể chỉ tiêu bài viết cho mỗi bộ phận trong nhà trường.

Nâng cao chất lượng hoạt động các phòng bộ môn để tiện việc ứng dụng, trao đổi về CNTT.

5.Củng cố trường đạt chuẩn Quốc gia và thực hiện Tự đánh giá trường học

Nhiệm vụ:

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia theo thông tư số 47/2012/TT-BGD ĐT.

Xây dựng cụ thể kế hoạch, lộ trình thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia lần thứ ba vào 2018. Tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng thêm 10 phòng học để đáp ứng được tiêu chí trường chuẩn Quốc gia vào năm 2018.

Thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng, xây dựng kế hoạch tự đánh giá; huy động tất cả CBVC tham gia vào quá trình tự đánh giá và tiến hành tự đánh giá vào cuối năm học.

 1. Xây dựng cơ sở vật chất (CSVC):

          Nhiệm vụ: 

Tập trung xây dựng CSVC đáp ứng yêu cầu trường đạt chuẩn Quốc gia, phục vụ tốt yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh và đáp ứng việc ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lý.

Tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả CSVC, phòng học, phòng làm việc, trang thiết bị hiện có.

          Trong năm học 2015-2016, nhà trường tập trung thực hiện  một số hạng mục chính sau đây:

– Tu sửa lại toàn bộ hệ thống điện, quạt, nước, laphông.

– Trang bị thêm 08 tivi màn hình 60 inch (phụ huynh 3 cái, trường 5 cái).

– Xây dựng hoàn chỉnh hai phòng học lớp 6 dạy theo chương trình VNEN (Tham mưu với lãnh đạo cấp trên đầu tư bàn ghế, trang thiết bị; PHHS phối hợp với GVCN và học sinh trang trí …)

– Bổ sung máy vi tính cho phòng dạy tin (bổ sung 07 máy vi tính mới, thay thế các linh kiện hư cũ, nâng số máy hoạt động tốt lên 18 máy; bố trí lại vị trí bàn ghế để phù hợp với cách dạy mới).

– Bổ sung nội dung phòng truyền thống.

– Mở rộng phòng đọc giáo viên (tích hợp với phòng truyền thống).

– Tiếp tục mua sách tham khảo phục vụ cho học sinh và giáo viên.

Biện pháp thực hiện:

Xây dựng đề án thu chi trong năm; bàn bạc công khai trong Hội đồng sư phạm, cha mẹ học sinh; lập tờ trình báo cáo với Hội đồng nhân dân xã và Phòng GD về công tác thu trong năm của nhà trường.

Tiết kiệm nguồn chi, sử dụng tốt nguồn quĩ trong ngân sách để mua sắm cơ sở vật chất.

Vận động thêm nguồn thu từ PHHS, các nhà hảo tâm để phục vụ tốt hơn cho hoạt động học tập học sinh.

 1. Xây dựng và quản lý đội ngũ:

Nhiệm vụ chung:

Tập trung xây dựng CBVC đảm bảo chất lượng, chuẩn đào tạo và chuẩn nghề nghiệp.

Xây dựng đội ngũ CBVC năng động, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tầm, có tâm trong hoạt động sư phạm của mình.

Mỗi CBVC thực hiện tốt hơn nữa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả.

Mỗi cán bộ giáo viên tăng cường tiếp cận các thông mới về nội dung phương pháp dạy học mới để có thể đảm nhận tốt nhiệm vụ dạy học trong tình hình hiện nay.

   Chỉ tiêu:

Không có giáo viên vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, qui

định của Nhà nước và qui chế cơ quan.

– Không có cán bộ viên chức vi phạm sinh đẻ có kế hoạch!

– 100% giáo viên thực hiện tốt kỹ năng ứng xử sư phạm.

– 100% giáo viên thực hiện tốt 2 cuộc vận động, 1 phong trào thi đua; thực hiện đầy đủ và kịp thời các cuộc vận động do địa phương, ngành phát động và thực hiện tốt các qui định về công tác dân chủ hóa trường học.

– 100%  thường xuyên vào mạng để khai thác thông tin phục vụ đổi mới PPDH; thực hiện tốt việc đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo công văn 5333/GDTrH- BGD ĐT ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT

– 100% giáo viên giảng dạy tốt các môn theo chương trình VNEN và thí điểm đề án ngoại ngữ quốc gia.

– 100% giáo viên tham gia hoạt động chuyên môn trên mạng trường học kết nối.

– Thực hiện tốt 01 chuyên đề cấp huyện môn công dân do tổ Sử Địa đảm nhận.

– 100% giáo viên tham gia thi GVG cấp trường và viết SKKN cấp trường có

hiệu quả!

– Tham gia tốt Hội thi GVG cấp tỉnh vào tháng 11/2015( Vân- Lý).

– Tổ chức thi GVCN giỏi cấp trường vào tháng 10 và đạt tỉ lệ GVCN giỏi cấp huyện do PGD qui định vào đầu tháng 11

– Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 1/51; tỉ lệ: 2 %.

– Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 1/42(2.4 %)

– Chiến sĩ thi đua cơ sở: 3/51;  tỉ lệ : 5.9 %.

– Đạt lao động tiên tiến: 70% trở lên. Đăng kí đầu năm: 39/51; tỉ lệ: 76.5 %

– SKKN cấp trường: 31; SKKN đạt cấp huyện: 4; SKKN đạt cấp tỉnh: 1

– Phấn đấu đạt xếp loại công chức đạt xuất sắc từ 80 % trở lên. Đăng kí đầu năm

đạt xuất sắc là 45/53(84.9%).

– Phấn đấu đạt 18/20 GVCN giỏi cấp trường qua bình bầu và đạt tỉ lệ giáo viên

chủ nhiệm giỏi huyện theo qui định của PGD.

– 100% giáo viên tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp .

– Giáo viên đạt XS chuẩn nghề nghiệp trên 80%; khá: 16% (được đánh giá vào tháng 3/2015). Số lượng đăng kí xuất sắc là 39/43 (90.7%); khá 4(9.3%)

– Giới thiệu cho đảng ít nhất 01 giáo viên ưu tú.

  Biện pháp :

Bố trí, phân công lao động hợp lí để phát huy hết năng lực của từng thành viên trong hội đồng sư phạm. Phân công hợp lí giờ dạy của giáo viên để tránh lãng phí  nhằm tăng chất lượng hiệu quả giảng dạy và thực hiện tốt qui định về tiết dạy theo Thông tư 35/2006/TTLT-BGD ĐT-BNV( nếu chưa đủ tiết có thể bố trí kiêm nhiệm, bồi dưỡng học sinh giỏi …).

Tổ chức cho giáo viên đăng kí thi đua ngay từ đầu năm học theo đơn vị tổ.

Thực hiện tốt Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác dạy học thêm.

Bộ phận chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra cụ thể, đánh giá chính xác hoạt động chuyên môn hằng tháng để làm cơ sở tư vấn và đánh giá xếp loại giáo viên vào cuối năm. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn vào tháng 11( PGD kiểm tra vào tháng 12).

Bộ phận chuyên môn lập kế hoạch chi tiết về thi GVG cấp trường, bình bầu GVCN giỏi cấp trường để tham gia dự thi GVCN giỏi cấp huyện nhằm đảm bảo chỉ tiêu cấp trên giao.

Tổ chức hội thảo bàn bạc về công tác thi, nội dung thi giáo viên giỏi tại trường; động viên, tư vấn, giúp đỡ giáo viên thi trong suốt quá trình chuẩn bị.

Tổ chức dự giờ thao giảng đúng kế hoạch, triển khai sâu kỹ các chuyên đề cần thiết ở từng tổ chuyên môn. thực hiện tốt đổi mới quan điểm đánh giá tiết dạy, đánh giá học sinh.

Đối với hai lớp 6 VNEN, giáo viên giảng dạy phải tuân thủ theo phương pháp dạy học mới; tăng cường các khâu chuẩn bị trước khi lên lớp và tự đúc rút kinh nghiệm qua mỗi tiết dạy trên lớp.

Theo công văn chỉ đạo của Bộ GD, trường thành lập ngay Bộ phận thường trực thực hiện mô hình trường học mới lớp 6 gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và thiết bị. Bộ phận nầy có trách nhiệm tuyên truyền, tham mưu, kiểm tra, theo dõi, tư vấn đối với hoạt động dạy học và cơ sở vật chất phục vụ cho lớp học.

Đối với trường học kết nối, tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm quản lí hoạt động của tổ viên trên mạng trường học kết nối, làm thế nào để đảm bảo số lượng và chất lượng kế hoạch bài dạy và các bài viết khác  của tổ viên trên Không gian trường học theo kế hoạch chỉ đạo của bộ phận chuyên môn. Hằng tháng, bộ phận chuyên môn có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá hoạt động nầy.

Đối với việc đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, tổ chuyên môn cần tổ chức thường xuyên các chuyên đề, dự giờ thao giảng để đánh giá việc đổi mới.

Đầu tư cơ sở vật chất cho các lớp học môn tiếng Anh theo đề án Quốc gia. Tạo mọi điều kiện để giáo viên tiếng Anh tham gia học lớp B2.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng tiết dạy, tổ trưởng chuyên môn cần chỉ đạo cụ thể kế hoạch dạy học của tổ viên; thống nhất việc phân nội dung cho tiết dạy đối với một số bài trong sách giáo khoa có nội dung còn quá tải, quá dài.

Nối mạng tất cả các máy vi tính trong nhà trường (kể cả phòng dạy giáo án điện tử), từ phòng tổ trưởng với HPCM và HT để trao đổi thông tin (nhập điểm, thông tin tổ, ngân hàng đề thi …).

Thành lập tổ hỗ trợ ƯDCNTT do đ/c Thận làm tổ trưởng, có nhiệm vụ: bồi dưỡng tin học cho đội ngũ, quản lí trang Website của trường; tổ chức cập nhật Website của trường để đảm bảo các nội dung do PGD qui định.

Tăng cường hoạt động của thư viện trong nhà trường. Thư viện phải tổ chức ít nhất 2 chuyên đề có hiệu quả trong năm; chủ động tham mưu với nhà trường xây dựng “ Nguồn học liệu mở” để phục vụ cho giáo viên và học sinh.

Tăng cường hoạt động phòng thiết bị theo qui định của văn bản cấp trên. Kiểm tra lại các nội dung phòng thiết để bổ sung hoàn thiện.

Đối với công tác thi đua của CB-VC, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức chuyên đề hội thảo để bàn bạc thống nhất các tiêu chí thi đua và phương thức bầu chọn các danh hiệu thi đua để việc đánh giá công chức, xếp loại thi đua được hoàn thiện hơn.

Phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong mọi hoạt động nhằm động viên đội ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Hội đồng thi đua trường sẽ xem xét khen thưởng cho cán vộ viên chức có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho các phong trào chung của nhà trường.

 1. Công tác quản lý:

a.Thực hiện qui chế dân chủ cơ sở:

Nhà trường tạo điều kiện để mọi CBVC, các đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia giám sát, quản lý công việc chung; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng khiếu nại vượt cấp diễn ra tại đơn vị.

Phối hợp với công đoàn tăng cường chức năng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

Thực hiện tiếp dân vào ngày 20 hằng tháng ( HT, CTCĐ, TTND)

 1. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy

Nhiệm vụ:

Xây dựng tổ chức bộ máy đảm bảo theo qui định; phát huy vai trò, chức năng của tổ trưởng, các hội đồng tư vấn, tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Chỉ tiêu:

Tổ chức bộ máy nhà trường được hình thành đầy đủ, đúng qui định, hoạt động đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành xuất săc nhiệm vụ được giao.

Biện pháp:

Hằng năm rà soát bổ sung, xây dựng tổ chức bộ máy trong đơn vị phù hợp với Đề án vị trí việc làm và tình hình cụ thể của nhà trường về phẩm chất, năng lực của cán bộ viên chức để bố trí đúng người, đúng việc.

Chú trọng tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng; nâng cao vai trò giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục toàn diện học sinh.

Hiệu trưởng có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể trong lãnh đạo trường, các Hội đồng tư vấn, bộ phận công tác và từng thành viên trong đơn vị.

 1. Quản lý hành chính

          Nhiệm vụ:

Tăng cường đổi mới việc quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; chú trọng việc quản lý điều hành bằng kế họach, thi đua, kiểm tra.

Tập trung xây dựng đầy đủ hệ thống nội qui, qui chế trong từng lĩnh vực nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thực thi nhiệm vụ

Thực hiện quản lý hành chính theo qui định về tiêu chuẩn đánh giá trường trung trường học ban hành kèm theo thông tư số 42/2012 BGD-ĐT 23/11/2012.

Thực hiện tốt Luật văn thư lưu trữ 2011 theo hướng dẫn của UNND huyện và Phòng GD&ĐT.

          Biện pháp:

Mỗi bộ phận trong nhà trường đều phải có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo qui định.

Các bộ phận trong nhà trường, nhất là văn thư, phải nắm chặt chẽ các qui định về thể thức trình bày văn bản theo thông tư 01 của Bộ Nội vụ.

Văn phòng nhà trường, các bộ phận chức năng có nhiệm vụ tham mưu xây dựng hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê; xử lý thông tin kịp thời, thông suốt trong nội bộ nhà trường, giữa nhà trường với cấp trên và các lực lượng xã hội.

Nhà trường qui định cụ thể nề nếp làm việc, sinh hoạt, hội họp, thông tin báo cáo thực hiện theo Qui chế làm việc của đơn vị.

 1. Công tác tài chính

          Nhiệm vụ:

Thực hiện tốt các văn bản qui định thu chi đầu năm do PGD qui định.

Thực hiện các khoản đóng góp của gia đình học sinh, các lực lượng xã hội đúng văn bản qui định (như công văn 6890/BGDĐT-KHTC, ngày  18  tháng 10  năm 2010 về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo của Bộ GD&ĐT…).

Sử dụng tài chính đúng mục đích, có hiệu quả, kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động dạy và học trước tình hình mới.

Chỉ tiêu:

Phấn đấu không có tình trạng vi phạm quản lý tài chính, vi phạm các chế độ chính sách theo qui định Nhà nước.

Huy động sự đóng tự nguyện của cha mẹ học sinh, góp phần cùng với nhà nước bổ sung các trang thiết bị còn thiếu nhằm mục đích xây dựng môi trường học tập tốt nhất học sinh.

Huy động 100% học sinh tham gia đóng góp Bảo hiểm y tế theo văn bản chỉ đạo của Nhà nước.

Biện pháp:

Đối với các khoản thu hỗ trợ từ cha mẹ học sinh, trường phải lập kế hoạch thu chi, công khai trong nhà trường và cha mẹ học sinh để lấy ý kiến chung.

Thanh tra nhân dân kiểm tra tài chính theo qui định để giúp trường điều chỉnh sai sót kịp thời trong công tác tài chính.

Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ chặt chẽ, hợp lý.

Thực hiện tốt phân công lao động, đảm bảo cân đối thu chi, tổ chức khoa học công tác thu trong nhà trường.

Phát huy vai trò GVCN trong việc vận động cha mẹ học sinh hoàn thành các khoản đóng góp theo qui định như BHYT, học phí …

 1. Kiểm tra nội bộ

          Nhiệm vụ:

Thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động trong nhà trường theo chức năng nhiệm vụ được phân công nhằm giúp cho đội ngũ phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời các khuyết điểm trong hoạt động giáo dục; góp phần nâng cao năng lực công tác, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Tập trung kiểm tra việc thực hiện qui chế nề nếp, hồ sơ sổ sách chuyên môn, đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh; chất lượng học tập và tình hình thực hiện nội qui học sinh, nhất là các lớp VNEN và thí điểm tiếng Anh; các cuộc vận động, các phong trào thi đua; công tác chủ nhiệm, dạy thêm học thêm; công tác bảo quản cơ sở vật chất, công tác tài chính nhà trường …

Chỉ tiêu:

Kiểm tra toàn diện: 10 giáo viên  (2 giáo viên/tổ), 8 lớp.

Kiểm tra chuyên đề 100% CBVC

Tự kiểm tra về hoàn thành nhiệm vụ PCGD, kiểm định chất lượng giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia, tài chính..: 1 lần/ năm.

Biện pháp:

Xây dựng lực lượng kiểm tra mạnh đều ở các tuyến cá nhân, tổ chuyên môn; thành lập Tổ kiểm tra nội bộ theo qui định; tăng cường hoạt động tự kiểm tra và kiểm tra chéo trong nội bộ để kịp thời khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, hệ thống chuẩn kiểm tra đánh giá phù hợp với qui định của pháp luật; đảm bảo tính thống nhất, dân chủ, hiệu lực trong quá trình tổ chức kiểm tra.

Hồ sơ kiểm tra nội bộ của từng bộ phận, của nhà trường nhất thiết phải lưu trữ đầy đủ để làm cơ sở đánh giá sau nầy.

 1. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho CB -VC và HS

Thực hiện các tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Chỉ tiêu:

Được công nhận đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2015.

Biện pháp:

Nhà trường xây dựng kế hoạch đảm bảo “An toàn về an ninh, trật tự” theo tiêu chí qui định.

Xây dựng qui chế phối hợp với Ban công an xã trong việc đảm bảo các điều kiện thực hiện “An toàn về an ninh, trật tự” trong trường học.

 1. Thi đua, khen thưởng

Nhiệm vụ:

Tổ chức đánh giá cán bộ viên chức; chuẩn HT, PHT, GV vào cuối năm học đảm bảo qui trình.

Đánh giá công chức cuối năm học sát đúng theo văn bản qui định.

Đánh giá thi đua cán bộ viên chức cuối năm đảm bảo qui trình; đánh giá đúng người, đúng việc để kích thích được sức cống hiến của đội ngũ.

Chấm điểm thi đua trường học theo Bộ tiêu chí của PGD.

Khen thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo Qui chế chi tiêu nội bộ.

Chỉ tiêu:

* Danh hiệu đơn vị: Tập thể Lao động tiên tiến.

* Cá nhân:

CSTĐ cấp tỉnh: 1; CSTĐCS: 3;  LĐTT: 36

Biện pháp:

Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng trường học.

Hoàn thiện lại các qui định đánh giá thi đua, biểu điểm thi đua năm học năm học trước và triển khai ngay vào tháng 10 để thống nhất thực hiện.

Triển khai tổ chức cho các bộ phận, tổ chức thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí thi đua THCS do Phòng GD-ĐT Đại Lộc ban hành.

Tổ chức tốt công tác đăng ký, theo dõi đánh giá và quản lý hồ sơ thi đua.

 1. Nhà trường – Gia đình – Xã hội:

Nhiệm vụ:

Nhà trường đóng vai trò tích cực, chủ động trong việc xây dựng ba môi trường giáo dục NT-GĐ-XH đảm bảo thống nhất, lành mạnh, an toàn; tạo điều kiện để mọi học sinh được chăm sóc, phát triển, trưởng thành.

Mục tiêu:

Từng môi trường giáo dục phát huy được chức năng, nhiệm vụ trong việc giáo dục con em, học sinh phát triển nhân cách lành mạnh; trở thành con ngoan của gia đình, học trò tốt của nhà trường, công dân hữu ích của xã hội.

Tạo ra sự phối hợp thống nhất chặt chẽ về mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục giữa ba môi trường giáo dục.

Biện pháp:

Tích cực tham mưu lãnh đạo địa phương trong việc xây dựng môi trường giáo dục trên địa bàn đảm bảo yêu cầu an toàn, lành mạnh.

Phối hợp chặt chẽ với công an xã trong việc ngăn chặn tình trạng gây mất an ninh trường học, có hành vi vi phạm pháp luật.

Xây dựng Qui chế phối hợp giữa nhà trường và công an xã trong việc đảm bảo an ninh trật tự trường học. Các tổ chức chính trị, đoàn thể, tổ chức xã hội chung quanh xã có nghị quyết, chương trình công tác về phối hợp xây dựng ba môi trường giáo dục.

Duy trì tốt việc họp định kỳ giữa nhà trường với CMHS lớp và Ban đại diện CMHS trường theo qui định của BGD.

 1. CÁC CHỈ TIÊU LỚN
 2. Nhà trường:

Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

Đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2015.

2.Các đoàn thể:

Công đoàn:  Khá

Đoàn Thanh niên: Xuất sắc

Đội TNTP Hồ Chí Minh: Xuất sắc

 1. Phổ cập giáo dục:

Đạt chuẩn PCGD năm 2015

 1. Xếp loại THTT- HSTC: Tốt
 2. Chất lượng giáo dục: Lên lớp sau khi thi lại 99%

Tốt nghiệp THCS 100%

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm:

Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo tiến độ, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện.

Chủ trì việc phối hợp với công đoàn, chi đoàn, các tổ chức xã hội tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo yêu cầu và báo cáo kết quả trước hội nghị CBVC, Hội đồng trường vào năm học tới.

Nhà trường và BCH công đoàn thống nhất cử cán bộ phối hợp theo dõi, tổng hợp, phát hiện và đề xuất biện pháp để xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.

Định kỳ tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học của các tổ chuyên môn, văn phòng, CBVC để rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng thực thi các nhiệm vụ.

 1. Các đoàn thể, ban Thanh tra nhân dân:

Tích cực, chủ động phối hợp với nhà trường trong việc phổ biến, triển khai thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học trong CBVC.

 1. Các tổ chuyên môn, văn phòng có trách nhiệm:

Nghiên cứu, phổ biến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đến các thành viên trong tổ. Cụ thể hóa kế hoạch thực hiện nhiêm vụ năm học của nhà trường vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của tổ.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị, của tổ.

Định kỳ tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học của các thành viên tổ chuyên môn, văn phòng để rút kinh nghiệm, kịp thời đề nghị biểu dương các cá nhân có nhiều đóng góp sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng thực thi các nhiệm vụ.

4- Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Nghiên cứu nắm vững các nhiệm vụ, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức tác phong, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Thực hiện văn hóa nơi công sở, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, công đoàn.

Năm học 2015- 2016 là năm học tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng tích cực, cán bộ viên chức nhà trường cần phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm học qua, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết một lòng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016./.

 

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-Phòng GD-ĐT Đại Lộc (để báo cáo);

-UBND xã Đại Hiệp (để báo cáo);

-HT, PHT (tổ chức thực hiện);

-Tổ trưởng CM, VP (để thực hiện);

-Công đoàn, chi đoàn trường (để phối hợp);

-Lưu VT.

 

 

 

 

Trương Văn Nhân