Giới thiệu về nhà trường

Giới thiệu

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

  1. Các mục tiêu tổng quát

* Mục tiêu ngắn hạn (đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục):

Đến năm 2010, Trường THCS Trần Phú đạt chuẩn chất lượng giáo dục và được biết đến là một trường THCS năng động, có tầm  nhìn và quyết tâm phát triển cao.

* Mục tiêu trung hạn (phát triển thương hiệu):

HDD_SP_THCS_TRAN_PHU.bmp

 

Đến năm 2015, trường THCS Trần Phú được xếp hạng là một trong những trường THCS phát triển toàn diện, vững chắc về mọi mặt trong toàn huyện.

* Mục tiêu dài hạn (khẳng định thương hiệu):

Đến năm 2020, trường THCS Trần Phú được xếp hạng trong tốp những trường THCS có chất lượng cao toàn huyện.

  1. Các mục tiêu cụ thể :

+Mục tiêu ngắn hạn:

Đến năm 2010- 2011, trường THCS Trần Phú  phấn đấu đạt các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD & ĐT qui định.

+ Mục tiêu trung hạn:

Đến năm 2015, trường THCS Trần Phú phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng hoạt động ngoài giờ và đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại.

Mục tiêu dài hạn:

Đến năm 2020, trường THCS Trần Phú phấn đấu đạt được các mục tiêu sau đây :

– Chất lượng giáo dục được khẳng định đạt chuẩn mức cao.

– Thương hiệu nhà trường được nâng cao.

– Đạt thương hiệu trường có chất lượng tốt nhất của huyện Đại Lộc.

– Đạt trường chuẩn quốc gia bậc trung học giai đoạn 2011-2020.

Chỉ tiêu cụ thể cần đạt :

* Về học sinh:

+Phát triển số lượng đến năm 2020

Năm học TS lớp TS học sinh Lớp 6

HS/lớp

Lớp 7

HS/lớp

Lớp 8

HS/lớp

Lớp 9

HS/lớp

TS giáo viên
2010-2011 19 657 139/4 170/5 169/5 179/5 40
2011-2012 18 621 139/4 139/4 172/5 171/5 41
2015-2016 18 638 163/4 135/4 172/4 168/4 41
2020-2021 18 630 160/4 163/4 135/4 172/4 42

 

+ Chất lượng phấn đấu hằng năm:

–  Huy động số học sinh TNTH vào lớp 6 đạt 100%

–  Tỉ lệ học sinh bỏ học 0,1 %  đến 0%

– Thực hiện tốt công tác PCTHCS 2010 đến năm 2015 .

–  Lên lớp thẳng hằng năm: 96  %    ( giỏi  18 %  ,   khá 42 % ) .

Học sinh lưu ban : < 1 %

– Chất lượng môn văn , toán từ 70 -75%; môn lý , hóa , ngoại ngữ đạt 80% ; môn sử, địa, GDCD, sinh, công nghệ đạt 95% ; môn thể dục, nhạc , mỹ  thuật đạt từ TB trở lên .

– Tỉ lệ TNTHCS : Đạt trên 98% .

– Tỉ lệ vào lớp 10 công lập : Từ trên 96 %

– Học sinh giỏi tỉnh : Luôn có học sinh giỏi hằng năm.

– Học sinh giỏi toàn đoàn: Lớp 9  &  8 xếp thứ V toàn huyện trở lên

– Học sinh học nghề  lớp 9 đạt tỉ lệ 90 %

– Giải TTVH và giải thực hành hằng năm đạt từ khuyến khích trở lên.

– Giải toàn đoàn thể thao: Phấn đấu đến năm 2015 đạt giải V toàn đoàn .

* Về giáo viên :

– Không có giáo viên vi phạm chủ trương của Đảng và chính sách pháp

luật , qui định của nhà nước và qui chế cơ quan.

– 100% CB GV CNV thực hiện tốt hai cuộc vận động và 1 phong trào thi đua; thực hiện đầy đủ và kịp thời các cuộc vận động do địa phương, ngành phát động và thực hiện  tốt các qui định về công tác dân chủ hoá trường học !

– 100% giáo viên có nối mạng ở nhà, biết sử dụng máy vi tính, biết thiết kế và dạy theo giáo án điện tử và thường xuyên vào mạng để khai thác thông tin phục vụ đổi mới phương pháp; mỗi giáo viên  phải có ít nhất 2 tiết dạy hiệu quả bằng giáo án điện tử.

– Chiến sĩ thi đua các cấp : 3-5 người /  năm.

– Xếp loại công chức đạt từ tiên tiến trở lên: trên 70 % .

Không có cán bộ công chức xếp loại yếu.

– Tỉ lệ giáo viên đạt trên chuẩn: trên 92% ( 39/42 )

– Giới thiệu cho đảng 1  giáo viên ưu tú trong nhiệm kỳ.

Lê Khắc Thận @ 10h:43p 12/04/13

 

 

 

.