KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM 2015

Ngày đăng: Lượt xem:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    Đại Hiệp, ngày 02 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2015

*Trọng tâm:

– Tham gia tập huấn chuyên môn và thực hiện sinh hoạt CM cụm liên trường lần 1.

– Tham gia tập huấn GD kỹ năng sống và lồng ghép giới do PGD tổ chức triển khai.

– Tổ chức thi HSG lớp 9 vòng 1 và thi hùng biện ” Câu chuyện tình huống đạo đức, pháp luật.

– Biên chế lớp, tiến hành bồi dưỡng HSG lớp 6-7-8 và phụ đạo giúp đỡ HS thuộc diện yếu kém.

– Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học.

 *Cụ thể:

1) Công tác duy trì sĩ số và nề nếp chuyên cần của học sinh:

GVCN và GVBM tăng cường quản lý và quan tâm hơn nữa đến học sinh, đừng lãng quên bất cứ học sinh nào để duy trì sĩ số và hạn chế đến mức thấp nhất việc nghỉ học của học sinh khi không có lý do chính đáng.

2) Công tác dạy và học:

– Thực hiện chương trình tuần 8-9-10-11.

– Tăng cường nghiên cữu kỹ từng bài học, từng tiết dạy, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhưng phải phù hợp với việc lấy học sinh làm trung tâm trong quá trình dạy học.

– Thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh đúng qui trình, trả bài , cập nhật điểm đúng tiến độ.

– Tăng cường công tác dự giờ, rút kinh nghiệm giúp đỡ nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

3) Công tác sinh hoạt tổ chuyên môn:

– Các tổ chuyên môn hoàn thiện hồ sơ tổ và công khai tại phòng phó HT.

– Tổ Tiếng Anh xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học thí điểm môn Tiếng Anh lớp 6 và 2 lớp 7 theo đề án NNQG 2020 và trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện vào đầu tháng 10 và công khai tại phòng phó HT.

– Thực hiện sinh hoạt tổ CM thông qua hoạt động nghiên cứu bài học như đã được tập huấn vào chiều thứ 5( 08/10/2015)

– Thực hiện sinh hoạt chuyên môn cụm liên trường lần 1 theo kế hoạch của phòng GD&ĐT vào chiều thứ 5( 15/10/2015), cụ thể nh sau:

+ Môn Toán, Lý-CN, Sinh-CN : Sinh hoạt tại trường THCS Trần Phú gồm GV bộ môn của 3 trường: THĐ, ND, TP trong đó tổ Toán và Tổ Lý-Hóa-Sinh-CN của trường THCS Trần Phú chủ công tổ chức thực hiện. ( Nội dung sinh hoạt: Báo cáo 1 chuyên đề , thực hiện giảng dạy một tiết minh họa, góp ý chuyên đề, tiết dạy, thống nhất qui trình thực hiện)

+ Môn NV-TA-TD sinh hoạt tại trường THCS Nguyễn Du.

+ Môn Nhạc-MT-Tin sinh hoạt tại trường THCS Nguyễn Trãi.

+ Tổ Sử-Địa-CD: Thực hiện thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm tại trường.

– Khảo sát chất lượng giữa HK1 các môn học của 2 lớp VNEN trong giờ học chính khóa từ ngày 19/10-24/10/2015. Riêng 3 môn NV-Toán và Tiếng Anh thực hiện kiểm tra đồng loạt trong ngày thứ 5(22/10/2015).

+Đề kiểm tra phải có đủ 3 nội dung: Ma trận đề, nội dung đề, hướng dẫn chấm  và phải đảm bảo 4 mức độ: Hiểu, biết, vận dụng thấp, vận dụng cao.

+ Thời gian làm bài cho mỗi môn là 45 phút. Riêng môn Toán-NV là 90 phút, môn TA: 60 phút( có cả phần nghe và đọc)

+ Thời gian nộp đề: Chậm nhất trong ngày 17/10/2015 và gửi qua mail : dunguyen24@gmail.com

– Họp ban thường trực thực hiện mô hình trường học mới vào chiều ngày 22/10/2015.

4) Công tác bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh thuộc diện yếu kém:

– Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 để chuẩn bị khảo sát vòng 1 vào ngày 15-16/10/2015 theo kế hoạch của phòng GD&ĐT (đặt tại trường). Lịch coi và chấm sẽ được công khai tại bảng lịch công tác của trường.

– Biên chế lớp và tiến hành BDHSG lớp 6-7-8 bắt đầu từ ngày thứ 2( 05/10/2015) theo TKB, cụ thể:

+ Lớp 6 biên chế 1 lớp khoảng 30 học sinh, bồi dưỡng cả ba môn: NV-Toán và Tiếng Anh.

+ Lớp 7 biên chế 2 lớp: 1 lớp học Toán-Lý hoặc TA và 1 lớp học NV-TA hoặc Lý.

( Phòng học BD dành cho học sinh lớp 6-7 là 2 phòng học của 2 lớp VNEN)

+ Lớp 8 biên chế 9 lớp cho 9 môn, mỗi môn phải có ít nhất là 5 học sinh và 5 môn( NV-Toán-Sử-Địa-Sinh) học vào 3 tiết sau của sáng thứ 5 hằng tuần, môn Tin học vào chiều thứ 3, môn Lý-Hóa và Tiếng Anh học vào chiều thứ 6 hằng tuần.( Tiết 2,3,4).

– Trên cơ sở kết quả bài khảo sát chất lượng đầu năm, mở 1 lớp phụ đạo dành cho học sinh lớp 6( gồm 3 môn NV-TA-Toán) và bắt đầu thực hiện từ ngày thứ 2( 12/10/2015) theo TKB. Các khối lớp còn lại sẽ có kế hoạch sau.

5) Công tác bồi dưỡng thường xuyên:

– Tham gia tập huấn đổi mới phương pháp dạy học môn TD tại THCS Kim Đồng vào 2 ngày 06 và 06/10/2015( T.Vũ-Cô Hạnh-T.Ninh)

– Tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các môn học : NV, CD, Địa,Sinh vào ngày 08/10/2015 tại trường THCS Trần Hưng Đạo( T.Du-T.Hà-Cô X.Vân-Cô Thanh-Cô Ngọc-Cô Oanh)

– Tham gia tập huấn lồng ghép giới tại THCS Mỹ Hòa vào 2 ngày 09-10/10/2015( T.Du-T.Thịnh)

– Tổ chức tập huấn lại 2 nội dung trên vào chiều ngày thứ 5 (29/10/2015) cho đội ngũ.

– Tự học nội dung BDTX( 2 môđun):

+ Mô đun 18: Phương pháp dạy học tích cực.

+ Mô đun 32: Hoạt động của GVCN

(Tài liệu học đã được gửi qua mail của các thầy cô giáo. Câu hỏi viết thu hoạch sẽ được gửi trong ngày 24/10/2015 và hạn cuối nộp bài về cho TTCM chậm nhất trong ngày 29/10/2015).

6) Công tác kiểm tra nội bộ :

– Thường xuyên kiểm tra nề nếp, giờ giấc lên lớp.

– Kiểm tra việc chấm, chữa, trả bài cho học sinh, cập nhật điểm vào sổ điểm chính.

– Kiểm tra hoạt động sư phạm Nhà giáo, ưu tiên dự giờ ở 2 lớp Vnen.

– Kiểm tra sổ chủ nhiệm của tất cả các thầy cô làm công tác chủ nhiệm lớp.

– Cùng với các lực lượng trong nhà trường, tiến hành kiểm tra việc dạy học thêm không đúng qui định.

7) Công tác HĐNGLL-HN:

– Thực hiện HĐNGLL chủ điểm tháng 10: ” Chăm ngoan-học giỏi” vào tiết 4-5 ngày thứ 5(29/10) đối với lớp 9 ; tiết 4-5 ngày thứ 6(30/10) đối với lớp 8 và tiết 1-2 chiều thứ 5(29/10) đối với lớp 6-7.( chú ý lồng ghép tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng sống)

– Tổ chức thực hiện cuộc thi: Câu chuyện tình huống về đạo đức pháp luật tại trường và tham gia hội thi tại huyện( Có kế hoạch riêng)

– Thực hiện báo cáo hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 chuyên đề thứ 2 vào tiết 5 ngày thứ sáu(30/10/2015)

* Lịch cụ thể:

TUÀN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN
 

 

 

08

(05/10- 10/10)

 

 

 

 

 

 

– Chào cờ: Tổng kết thi đua học sinh tháng 09/2015

– Dạy học chương trình tuần 8.

– Tập huấn CM môn TD tại THCS Kim Đồng

– Tiến hànhBDHSG lớp 6-7-8 theo TKB

– Kiểm tra việc chấm, chữa trả bài,cập nhật điểm vào sổ điểm chính của tất cả các môn học.

– Dự giờ tiết 3 lớp 6/1(Cô Thanh), tiết 4 lớp 6/1(Cô Ngọc)

– Dự giờ tiết 4 lớp  6/2(Cô Giang), tiết 4 lớp 6/5(Cô Thành)

– Tập huấn GD kỹ năng sống tại THCS THĐ

 

– Sinh hoạt Tổ CM thông qua hoạt động n/c một bài học.

– Tập huấn lồng ghép giới tại THCS Mỹ Hòa

05/10

Từ 05-10/10

05-06/10

Từ 05/-10/10

 

05-06/10

06/10

07/10

 

08/10

08/10

09-10/10

Ban TĐHS

GVBM

GV môn TD

GVBDưỡng

Cô Hoa-Cô Hằng

T.Du

BGH-GV dạy Vnen

GV môn TA-NV

Du-Hà- Vân-Oanh- Thanh- Ngọc

TTCM

T.Du-T.Thịnh

 

 

09

( 12/10-17/10)

 

 

 

– Dạy học chương trình tuần 9.

– Chung kết hội thi: Câu chuyện tình huống ….

– Kiểm tra công tác BDHSG các lớp 6-7-8-9.

– Sinh hoạt CM cụm liên trường.

– Dự giờ theo lịch của các tổ CM.

– Tổ chức thi HSG lớp 9 vòng 1 tại trường theo đề của PGD.

– Chấm bài thi HSG lớp 9 vòng 1.

– Báo cáo kết quả thi HSG lớp 9 về PGD.

– Nộp và gửi bộ đề đề nghị kiểm tra HK1 về PGD.

– Tham gia sinh hoạt chuyên đề cấp huyện.

– Phụ đạo cho HS yếu kém khối lớp 6 theo TKB

Từ 12-17/10

12/10

Trong tuần

15/10

Từ 12-17/10

15-16/10

16/10

19/10

12/10-17/10

15/10-22/10

12/10-17/10

GVBM

Ban HĐNG

T.Du

GVBM-TTCM

BGH-TTCM

T.Du-GV coi thi

GVBD

T.Du

GVBM-T.Du

Theo GM

GVBM

 

 

 

 

 

10

( 19/10-24/10)

 

 

 

– Dạy học chương trình tuần 10.

– Tổ CM lên lịch kiểm tra và công khai tại bảng thông tin…

– Dự giờ theo lịch của các tổ CM.

– Kiểm tra sổ chủ nhiệm của 20 lớp.

– Kiểm tra công tác BDHSG và phụ đạo HS yếu.

– Sinh hoạt kỷ niệm 20/10.

– Hạn cuối nộp đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 2 lớp Vnen

– Kiểm tra chất lượng giữa HKI 2 lớp VNEN trong giờ học chính khóa. Riêng 3 môn NV-To-TA thực hiện vào 22/10.

– Họp ban thường trực thực hiện mô hình trường học mới.

– Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CM tháng 10/2015.

 

Từ 19-24/10

19/10

Từ 19-24/10

15/10-17/10

Từ 19/10-24/10

Chiều 19/10

19/10

 

Từ 19/10-24/10

Chiều 22/10

24/10

GVBM

TTCM

TTCM-BGH

T.Du

T.Du

Toàn HĐ

GVBM

 

GVBM

Ban TT

TTCM

 

 

 

11

( 26/10-31/10)

 

 

 

 

– Dạy học chương trình tuần 11.

– Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CM tháng 10 về PGD.

Tổ CM lên lịch kiểm tra và công khai tại bảng thông tin…

– Dự giờ theo lịch của các tổ CM.

– Thực hiện HĐNGLL chủ điểm tháng 10.

 

– Tham gia dự thi hội thi hùng biện ” Câu chuyện tình huống đạo đức, pháp luật” cấp huyện tại huyện.

– Cập nhật, tổng kết điểm danh tháng 10 vào sổ điểm chính.

 

Từ 26/10-31/10

25/10/2105

26/10/2015

Từ 26/10-31/10

Tiết 4,5  và tiết 1,2 – 29/10

 

29/10/2015

31/10/2015

GVBM

T.Du

TTCM

TTCM-BGH

 

GVCN

 

BanHĐNGLL

GVCN

            Trên đây là dự kiến lịch công tác chuyên môn tháng 10/2015, nếu có sự thay đổi CM sẽ thông báo trên bảng công tác của trường.

 

Nơi nhận:                                                                P. HIỆU TRƯỞNG

  • Chi bộ ( để báo cáo)
  • TTCM ( để thực hiện)                               Nguyễn Ngọc Du
  •    Lưu CM