KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày đăng: Lượt xem:

KẾ HOẠCH   ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Hướng dẫn số 4983/BGDDT-CNTT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ (CNTT) năm học 2015-2016.  Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017– 2018. Trường THCS Trần phú  xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2016 – 2017 như sau:

 1. I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 2. Mục đích: Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
 3. Yêu cầu: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện đầy đủ các nội dung công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học và học cũng như trong công tác giáo dục, quản lý.
 4. Các chỉ tiêu chính:

–  Phổ cập trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT cho 90% giáo viên, nhân viên; 90% GV biết sử dụng máy vi tính, nâng trình độ GV có chứng chỉ Tin học từ A trở lên.

– 90% giáo viên ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy: 90% giáo viên biết sử dụng phần mềm dạy học và soạn giáo án vi tính, bài giảng điện tử, phần mềm QL điểm.

– 100%  CB,GV, NV biết khai thác mạng Internet, sử dụng hòm th­ư điện tử, website của PGD, của nhà trường.

– Trong năm học mỗi giáo viên xây dựng được ít nhất 4 bài giảng điện tử góp phần xây dựng kho học liệu điện tử của trường.

–  95% giáo viên sử dụng giáo án đánh máy.

– Mỗi Tổ  chuyên môn xây dựng ít nhất 01 bài giảng E – learning trong năm học.

– 100% giáo viên dự thi GV giỏi có ứng dụng CNTT trong bài dạy.

– 60% GV có tư liệu đưa lên website nhà trường; mỗi tháng đưa 1 bài.

– 50% GV có tư liệu đưa lên website TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI.

– Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng CNTT như bổ sung máy tính, máy chiếu bảng tương tác…

 1. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT

Quán triệt nhiệm vụ ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của nhà trường tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các năm qua.

Tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường về nội dung của các văn bản quan trọng được dùng làm căn cứ xây dựng kế hoạch.

2.Khai thác website của Sở GD&ĐT Quảng Nam, PGDDT Đại lộc

Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Sở GDĐT tại các địa chỉ

 http://quangnam.edu.vn/tainguyendientu/-thi-ap-an.html Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận thông tin văn bản giữa Phòng GD&ĐT với nhà trường qua thư điện tử

pgddailoc.edu.vn/van-ban-cong-van. Hàng ngày, mở hộp thư điện tử và truy cập website của ngành.

 1. 3. Định hướng xây dựng, khai thác và cập nhật thông tin website của nhà trường

Trường THCS TRẦN PHÚ  đã có trang web riêng

thcs-tranphu-dailoc-quangnam.violet.vn/  Và thcstranphu.pgddailoc.edu.vn,  đã và đang đi vào hoạt động có hiệu quả cao từ nhiều năm  nay.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên viết bài, cung cấp thông tin đưa lên trang web của trường đảm bảo thường xuyên cập nhật.

4.Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và E-learning.

Tiếp tục triển khai cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng E-learning, ứng dụng CNTT” cấp trường và tham dự cấp huyện do Phòng GD&ĐT tổ chức.  

Tích cực triển khai soạn bài giảng điện tử bằng các phần mềm công cụ E –learning theo chuẩn quốc tế SCORM. Huy động giáo viên tham gia đóng góp các bài trình chiếu, bài giảng E-learning  địa chỉ  truy cập

https://elearning.moet.edu.vn,

 https://www.webico.vn/thiet-ke-website-day-hoc-truc-tuyen-e-learning/

Các hoạt động về ứng dụng CNTT trong dạy và học gồm:

– Soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử.

– Tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo.

 1. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học

“Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn tin học.

Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm để giảng dạy ứng dụng CNTT” (Theo Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

Tổ chức hướng dẫn cụ thể cho giáo viên các môn học tự triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình nhằm tăng cường hiệu quả dạy học qua các phương tiện nghe nhìn, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của người học. Ví dụ: Giáo viên bộ môn dạy nhạc cần tự khai thác, trực tiếp sử dụng các phần mềm dạy nhạc phù hợp với nội dung và phương pháp của môn nhạc, không sử dụng giáo viên tin học soạn chương trình dạy nhạc thay cho giáo viên dạy nhạc. Giáo viên môn văn có thể tích hợp dạy phương pháp trình bày văn bản. Tương tự như vậy với các môn học khác.

Các giáo viên cần tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên website http://e-learning.edu.vn để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập.

Khuyến khích giáo viên chủ động tự soạn giáo án, bài giảng và tài liệu giảng dạy để ứng dụng CNTT trong các môn học.

Tham khảo mẫu giáo án đã được đưa lên mạng giáo dục.

 1. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục

– Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành và quản lý hành chính (Bao gồm các hoạt động của kế toán, QL công văn đi đến, QLHS….,QLTV, QLYT …..). sử dụng một số phần mềm cho công tác quản lý và dạy học cụ thể như sau: PCGD_THCS, quản lý trường học (Emis), quản lý nhân sự (Pmis), quản lý kế toán tài chính (Imas),

– Tuyên truyền, động viên giáo viên sử dụng hợp lý các phương tiện CNTT và GAĐT để nâng cao nhận thức của giáo viên về lợi ích của việc sử dụng CNTT trong giảng dạy.
– Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, sửa chữa kịp thời các trang thiết bị dạy học.
 

 1. 7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ứng dụng CNTT cho giáo viên, nhân viên.

Tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT.  Tổ chức có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng theo hướng thiết thực, cập nhật, ưu tiên sử dụng phần mềm mã nguồn mở, khai thác thông tin trên Internet, giới thiệu những địa chỉ hay, có ích với giáo viên.

Phân công giáo viên  phụ trách ứng dụng CNTT    GV: LÊ KHẮC THẬN.

Tổ chức  bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho 100% giáo viên, nhân viên. Nội dung bồi dưỡng là các kỹ năng cơ bản (E – learning , Bảng tương tác  ứng dụng phần mềm….. ActivInspire.

soạn thảo văn bản, khai thác Internet, sử dụng thư điện tử, phần mềm trình chiếu…), biết ứng dụng CNTT trong công tác, giảng dạy.

 1. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất thiết bị CNTT và truyền thông, làm cơ sở cho việc ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Tăng cường trang bị máy tính có kết nối mạng Internet trong thư viện để thu hút giáo viên, học sinh xuống thư viện khai thác thông tin, hướng tới thư viện cũng là nơi học tập, nghiên cứu của học sinh và giáo viên. HDSD Bảng tương tác  ứng dụng phần mềm….. ActivInspire.

Tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ thống máy tính và thiết bị điện tử.

 1. Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT

Phụ trách chính: Ô Nguyễn Ngọc Du – Phó hiệu trưởng

Mỗi tổ phân công giáo viên nòng cốt về ứng dụng CNTT trong giảng dạy và kiêm nhiệm phụ trách CNTT

Tổ Văn :                       TÔN THẤT TRUNG.

Tổ Sử Địa GD CD :      PHẠM THỊ HƯỜNG.

Tổ PCGD THCS:         TRẦN THỊ THANH HOA.

Tổ tiếng Anh:               HUỲNH THỊ LAN.

Tổ văn phòng:              NGUYỄN THỊ HỒNG.

GV tin học:                   PHẠM THỊ LÀNH.

Phụ trách thiết bị:         HUỲNH VĂN PHÚC.

III. BIỆN PHÁP CHUNG

– Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường học nâng cao trình độ tin học.  Các kiến thức về Soạn thảo, chỉnh sửa, trình chiếu, kiến thức mạng intenet, khai thác intenet, làm quen với các phần mềm dạy học như bản đồ tư duy, violet, nghiệp vụ trình chiếu trên lớp,cài đặt máy tính.

– Tổ chức tập huấn cho giáo viên nắm cơ bản ứng dụng của phần mềm chủ yếu trong bài giảng (phần mềm PowerPoint) lựa chọn những kiến thức cơ bản nạp vào máy tính, chọn hiệu ứng phù hợp cho từng kiến thức, từng câu hỏi để tạo điểm nhấn cho mỗi đơn vị kiến thức.

– Tạo những nhân tố làm yếu tố  thúc đẩy phong trào ứng dụng CNTT vào giảng dạy dưới hình thức chuyên đề đổi mới phương pháp.

– Yêu cầu ngày càng cao đối với các bài giảng điện tử ở tất cả các môn học tiến tới xây dựng ngân hàng giáo án ở tất cả các môn học.

– Khai thác và sưu tầm các phần mềm hỗ trợ cho bài giảng trên phần mềm PowerPoint, những phần mềm mang tính đặc trưng bộ môn.

– Sử dụng và khai thác có hiệu quả website của Sở, Phòng GD&ĐT.

– Tăng cường đầu tư CSVC,trang thiết bị phục vụ công tác ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác giáo dục. Trong năm học 2015-2016 nhà trường mua, đầu tư thêm ít nhất 06 Máy tính trong đó 1 máy phục vụ tại thư viện giúp các thầy cô giáo và học sinh đến thư viện khai thác thông tin,các tổ chuyên môn đều có phòng TT riêng tại trường để truycập TT và phục vụ học sinh thi trên mạng

 1. I TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Tháng 9/2017 Xây dựng và phổ biến Kế hoạch ứng dựng CNTT nhà trường.

– Tháng 9/2017 Phát động và triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-learning cấp trường. Yêu cầu mỗi tổ chuyên môn ít nhất 1 sản phẩm e-learning; Tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên; Chấm sơ khảo các sản phẩm e-learning cấp trường.

– Tháng 9/2017 -> tháng 4/2017, Tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning cấp huyện.

– Tháng 4/2017 Tổng hợp các sản phẩn CNTT của cán bộ, giáo viên, xây dựng kho dữ liệu chung của nhà trường.

– HDSD Bảng tương tác  ứng dụng phần mềm….. ActivInspire.

– Hàng tháng cập nhật đưa thông tin lên trang web của nhà trường.

– Thành lập BCĐ ứng dụng CNTT trong dạy học và các hoạt động giáo dục.
– Cử Thầy giáo LÊ KHẮC THẬN & PHẠM TẤN HÀ đi tập huấn thử nghiệm kiểm định chất lượng TALIS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
– Xây dựng lại phòng máy tính để đủ điều kiện yêu cầu của Bộ cho công tác kiểm định trực tuyến và xuất kết quả nộp bài thi cho Đoàn kiểm định.

 

  Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT (để báo cáo)

– Ban chỉ đạo CNTT;

– Trang web của trường;

– Lưu: VT

   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trương Văn Nhân