LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 08/2015

Ngày đăng: Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                            Đại Hiệp, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 08/2015 

 • Trọng tâm:
  • Tổ chức ôn tập, thi lại, xét lên lớp, hoàn thành hồ sơ xét lên lớp.
  • Hoàn thành phân công GVCN lớp, phân công CM, phân công điều tra PCGD năm 2015. Lập TKB.
  • Tổ chức cho học sinh học nội quy, những điều cấm đối với học sinh.
  • Tham gia học bồi dưỡng chính trị hè 2015.
  • Tham gia tập huấn CM về mô hình trường học mới tại Việt Nam( gọi tắt là VNEN)
  • Thực hiện chương trình tuần 1&2
 • Cụ thể:
TUÀN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰHIỆN
 

 

 

0

(01/08- 8/08)

 

 

 

 

 

 

– Họp Hội đồng

– Tập trung học sinh

– Ôn tập thi lên lớp

– Nộp đề kiểm tra thi lên lớp hè 2015( gửi qua mail dunguyen24@gmail.com).

– Thực hiện thi lên lớp

– Chấm bài thi lên lớp, cập nhật điểm vào phần mềm

– Họp Hội đồng xét kết quả thi lên lớp.

 

Sáng 01/08

Chiều 01/08

03-04-05/08

 

04/08

06-07/08

07/08

08/08

 

 

Toàn HĐ

GVCN-TPT Đội

Theo phân công

 

Theo phân công

T.Du-GV coi thi

T.Du-GV chấm

Theo QĐ

 

 

 

0

( 10/08-15/08)

 

 

 

– Niêm yết công bố kết quả thi lên lớp.

– Họp Liên tịch

– Họp tổ CM: Thống nhất phân công CM HK1.

– Họp Hội đồng: Thông qua phân công CN, phân công CM và phân công điều tra PCGD năm 2015.

– Tập huấn CM về mô hình trường học mới tại Việt Nam( VNEN) tại Tam Kỳ

– Lập TKB HK1

– Tập trung học sinh theo ca học.

– Lao động vệ sinh trường lớp.

– Học bồi dưỡng chính trị hè 2015

– Triển khai TKB đến GV và HS

10/08

Sáng 10/08

Chiều 10/08

 

Chiều 10/08

 

11-12-13/08

Từ 13/08

12/08

13/08

14&15/08

Sáng15/08

T.Du

HĐLT

TTCM-GV

 

Toàn Hội đồng

 

Theo QĐ(14 đ/c)

T.Du

GVCN

Ban LĐ-GVCN

Toàn HĐ

T.Du- GVCN

 

 

 

 

 

01

( 17/08-22/08)

 

 

 

– Dạy học chương trình tuần 1.

– Nói chuyện dưới cờ với học sinh

– Photo tài liệu tuần 1 và giao cho HS 2 lớp VNEN.

– Kiểm tra sĩ số học sinh ở các lớp.

–  Họp GV dạy môn KHTN lớp 6 thống nhất phân công giảng dạy.

– Họp PHHS 2 lớp VNEN.

 

– Tập huấn UDMTCT tại THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Trong tuần

17/08

17/08

17/08

Sáng 20/08

 

Chiều 20/08

 

22/08

GVBM

T.Du-T.Nhân

GVBM 2 lớp 61,2

T.Du

T.Du-Cô Vân-Cô Nở-T.Tâm

T.Du-Cô Vân- Cô X.Vân

T.Thận(Lý)

 

 

 

02

( 24/08-30/08)

 

 

 

 

Họp giao ban GVCN thống nhất một số nội dung về thi đua

– Gửi sổ CN, sổ đầu bài, sổ điểm đến GVCN

– Bắt đầu lên lịch báo giảng từ tuần thứ 2

– Hạn cuối nộp sổ điều tra PCGD về bộ phận PCGD( Cô Hoa nhận)

– Gửi mẫu sổ KH của tổ CM đến TTCM qua gmail để góp ý

– Gửi nội dung tập huấn CM đến GV qua hộp thư điện tử

– Tham gia tập huấn CM đợt 1( Môn CD,Địa, Hóa) tại N.Du, M.Hòa, LQ.Đôn

– Tham gia thi đấu Việt dã tại huyện

– Họp GVBDHSG lớp 9

– Hoàn thành và gửi báo cáo số liệu đầu năm về PGD

– Dự hội nghị triển khai NVNH 15-16 tại THĐ

– Gửi nội dung tổ chức các trò chơi trong phần hội của lế khai giảng đến GVCN các lớp

– Hoàn thành và gửi hiệu quả đào tạo năm học 2014-2015 về PGD

– Photo nội dung bài học tuần 3 gửi đến học sinh 2 lớp VNEN

24/08

24/08

24/08

 

24/08

25/08

25/08

26&27/08

 

27/08

27/08

27/08

28/08

 

29/08

 

29/08

29/08

T.Du-T.Hà-GVCN

T.Du

GVBM

 

CB-GV

T.Du

T.Du

GVBM

 

GV môn TD

T.Du-GVBD 9

T.Du

T.Nhân-T.Du

 

T.Hà

 

T.Du

GVBM

            Trên đây là dự kiến lịch công tác chuyên môn tháng 08/2015, nếu có sự thay đổi CM sẽ thông báo trên bảng công tác của trường.

 

Nơi nhận:                                                                                                       P. HIỆU TRƯỞNG

 • Chi bộ ( để báo cáo)
 • TTCM ( để thực hiện)
 •   Lưu CM                                                                                                 Nguyễn Ngọc Du