LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 09 NĂM 2015

Ngày đăng: Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

                                            Đại Hiệp, ngày 03 tháng 09 năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 09/2015

 Trọng tâm:

            – Tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016

            – Thực hiện hội nghị CB-VC từ tổ CM đến trường.

            – Hoàn thành việc cập nhật và xử lý dữ liệu PCGD trên File Ecel.

            – Hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân, tổ CM, trường.

            – Thực hiện công tác BDHSG lớp 9

            – Tham gia tập huấn CM

  • Cụ thể:
TUÀN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN
 

 

 

03

(31/08- 06/09)

 

 

 

 

 

 

– Dạy học chương trình tuần 3.

– Thực hiện đại hội chi đội trù bị trong giờ CC.

– Tiến hành BDHSG lớp 9 như đã thống nhất.

– Cập nhật, xử lý dữ liệu PCGD năm 2015 trên File Ecel mẫu.

– Kiểm tra số đầu bài của các lớp.

– Dự họp CM tại PGD thống nhất nội dung tổ chức thực hiện dạy học môn T.Anh năm học 2015-2016

– Tham gia tập huấn CM đợt 2( Lý-Sử-Sinh) tại THĐ, KĐ và PBC.

– Họp Liên tịch

– Họp Hội đồng

– Triển khai tài liệu phổ biến GD pháp luật cho GV môn CD và GVCN

– Tổng duyệt đội hình, trang trí, lao động vệ sinh chuẩn bị cho lễ khai giảng.

– Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016

– Dạy học TKB chiều thứ 6

– Theo dõi, kiểm tra tình hình dạy và học BDHSG lớp 9

 

 

Trong tuần

31/08

Từ 31/08

Từ 31/08

01/09

 

01/09

 

03&04/09

Từ tiết 3 sáng 03/09

Chiều 03/09

 

Chiều 03/09

 

Chiều 04/09

Sáng 05/09

Chiều 05/09

Từ 31/08

 

 

GVBM

GVCN

GVBD

Cô Hoa-Cô Hằng

T.Du

 

T.Nhàn-T.Du

 

GVBM Lý-Sử-Sinh

 

HĐLT

Toàn HĐSP

 

T.Du

 

Theo phân công

Toàn trường

GVBM

T.Du

 

 

04

( 07/09-13/09)

 

 

 

– Dạy học chương trình tuần 04.

– Hoàn thành việc điều tra tình hình sức khỏe và năng khiếu TTHS.

– Gửi tài liệu tập huấn CM cho GV qua mail

– Tham gia tập huấn CM đợt 3( Toán-Tin-NV-TA)

– Khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 6

– Chấm bài khảo sát, thống kê chất lượng và báo cáo về PGD

– Hội nghị Tổ CM năm học 2015-2016

– Khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7.4 và 7.5(TĐ) và môn N.Văn 2 lớp VNEN

– Họp giao ban GVCN các lớp.

– Họp PHHS theo đơn vị lớp ( Sáng lớp 8-9, chiều lớp 6-7)

Trong tuần

 

07/09

08/09

10&11/09

T.5-07/09

 

Sáng 08/09

 

Chiều 08/09

 

T.5 chiều11/09

 

T5 sáng và chiều 12/09

13/09

GVBM

 

GVBM TD-Cô Na

T.Du

GV các môn trên

GVCN 6-Cô Giang-T.Nhàn

T.Nhàn-Cô Lan-Cô Giang-T.Du

TTCM

Cô Sương-Cô X.Vân-T.Du

 

GVCN-T.Nhân

 

GVCN

 

 

 

 

 

05

( 14/09-20/09)

 

 

 

– Dạy học chương trình tuần 5

– Phát động cuộc thi” Em yêu Lịch sử Việt Nam”

– Thống kê chất lượng bài khảo sát môn TA lớp 7 thí điểm và môn NV 2 lớp VNEN.

– Gửi PPCT các môn học lớp 6 VNEN đến GVBM

– Gửi giáo án HĐNGLL chủ điểm tháng 09 qua hệ thống trường học kết nối.

– Thực hiện HĐNGLL chủ điểm tháng 09

–  Hội nghị Công Đoàn giữa nhiệm kỳ và hội nghị trù bị CB-VC-LĐ năm học 2015-2016.

– Hoàn thành các tham luận.

– Họp CM giải bơi lội học sinh tại THCS N.Trãi

– Hội nghị CB-VC-LĐ năm học 2015-2016.

– Đại hội đại biểu CMHS năm học 2015-2016.

 

Trong tuần

Giờ CC 14/09

 

14/09

15/09

15/09

 

17/09

 

Chiều 17/09

 

18/09

18/09

19/09

20/09

GVBM

T.Hà

 

T.Du

T.Du

GVCN

 

GVCN

 

Toàn HĐ

Cô Mến-T.Nhàn-T.Du

T. Ninh

Toàn HĐ

BGH-GVCN

 

 

 

06

( 21/09-27/09)

 

 

 

 

– Dạy học chương trình tuần 6.

–  Gửi đề đề nghị HSG lớp 9 về bộ phận CM trường.

– Tham gia giải bơi lội học sinh.

– Thứ 5 dạy học TKB thứ 7( cả ngày)

– Thực hiện báo cáo HN cho HS lớp 9

– Tổ chức Đại hội Liên Đội.

– Dạy học TKB sáng thứ 5

– Thực hiện sinh hoạt tổ CM  theo nghiên cứu bài học

– Tổ chức vui trung thu cho học sinh

21-26/09

Từ 21-26/09

21/09-30/09

24/09

25/09( Tiết 5)

26/09( 2 tiết)

26/09(3 tiết sau)

26/09

26/09( 16h30)

GVBM

GVBD 9

GV TD

GVBM

GVCN

Toàn trường

GVBM

TTCM

TPT-GVCN

 

 

 

07

( 28/09-03/10)

 

 

 

 

– Dạy học chương trình tuần 7.

– Báo cáo chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho HS trong giờ chào cờ

– Kiểm tra sổ đầu bài của các lớp, tổng kết chuyên cần của HS ở các lớp.

– Chuẩn bị nội dung họp liên tịch và họp hội đồng.

– Dự giờ tiết 4 lớp 61( Cô Hoa)

– Họp liên tịch.

– Họp hội đồng.

– Dự giờ tiết 2 lớp 62( Cô Hương).

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

– Gửi nội dung học BDTX tháng 10 đến GV qua gmail.

 

Từ 28/09-3/10

 

28/10

 

28/10

29/10

Chiều 30/10

Chiều 30/10

Chiều 01/10

Chiều 03/10

Từ 30/09

02/10

GVBM

 

T.Hà

 

T.Du

BGH

BGH-GV dạy Vnen

HĐLT

Toàn HĐ

BGH-GV dạy Vnen

BGH

T.Du

 

 

            Trên đây là dự kiến lịch công tác chuyên môn tháng 09/2015, nếu có sự thay đổi CM sẽ thông báo trên bảng công tác của trường.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                   P. HIỆU TRƯỞNG

  • Chi bộ ( để báo cáo)                                                                                                      Nguyễn Ngọc Du
  • TTCM ( để thực hiện)
  •  Lưu CM