LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4-2016

Ngày đăng: Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ 

                    *                                                               

                                            LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4- NĂM 2016

                         TRỌNG TÂM

  1. Hoàn thành báo cáo công tác tự đánh giá chất lượng trường học
  2. Tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ 2 khối 9
  3. Tổng kết công tác kiểm tra nội bộ

                      

     Tuần                                 Ngày thực hiện               Người tổ chức, thực hiện

 Tuần  33 (28/3 – 3/4/2014)                   

Thực hiện chương trình tuần 30                                 x                        GV

Họp HĐ TĐG                                                              29/3                  HT

Họp Chi bộ                                                                  30/3(16h)        BTCB

Họp Liên tịch                                                              31/3 (9h)         BGH

Thành lập HĐ ra đề kiểm tra HK2                             x                        CM

Nộp SKKN cho PGD                                                 31/3                  VT

Họp Hội đồng                                                             31/3:14h          BGH

Khám sức khỏe học sinh toàn trường                        1/4                    TTYT

Tuần 34 ( 4/4 -10/4)

Ban giám hiệu dự giờ đột xuất (2 giáo viên)             x                        BGH

Sinh hoạt tổ chuyên môn                                            7/4                    TT

Tham gia chuyên đề cấp huyện tại KĐ                      7/4                    TTCM

Tham gia chuyên đề cấp huyện môn sinh tại NH      7/4                    GV môn sinh

Sinh hoạt cụm lần 4 nhóm C, D                                 7-15/4              GV(theo lịch)

Họp HĐ chấm SKKN tại PGD                                  8/4                    HT

Tuần 35 ( 11/4- 17/4 

Ban giám hiệu dự giờ đột xuất (2 giáo viên)             x                        BGH

Kiểm tra chéo Tự đánh giá chất lượng tại PGD       12/4                  6 thành viên theo phân công

Sinh hoạt tổ chuyên môn                                            14/4                  TT

Tuần 36 (18-24/4)

Thi HSG môn tin lớp 8 tại PGD                                20/4                  CM

Thi HSG 678 tại LQĐ; MH; KĐ                                21/4                  CM

Sinh hoạt công đoàn                                                   21/4                  CTCĐ

Tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trường học         21/4                  BGH

Tuần 37 (25/4-29/4

Kiểm tra HK2 đối với khối 9                                     25-29/4            CM

Họp Chi ủy                                                                  25/4                  HT

Họp Chi bộ                                                                  28/4                  BTCB

Nơi nhận                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

–  Trưởng ban ngành,đoàn thể;

–  Các tổ trưởng;

–  LưuVP.

Trương Văn Nhân