UBND HUYỆN TẶNG HOA NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021……………….. THCS TRẦN PHÚ – HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ THEO NỘI DUNG GIẢM TẢI TỰ HỌC- SINH -SU – ĐỊA & Môn Anh 9…Tin6..

12KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG VIỆT 7 Cô Thảo Văn7     XEM DANH SACH KT tieng viet 7

11- THỰC HÀNH TIN 6 KY2 LẦN 2                    XEM DANH SACH TIN 6 KY II LAN II

10-THỰC HÀNH KT TIN 7 KY2 LAN 2              XEM DANH SACH TIN 7 KY II LAN II

9-ON TAP HINH 8 KY II          XEM DANH SACH HINH 8

8-DE KIEM TRA ON TAP TIN 7 KY 2     XEM DANH SACH TIN 7

7-ĐỀ TIẾNG ANH 8 (Cô-Lan)            XEM DANH SACH ANH 8(Lần 2)

6-ÔN TẠP KIỂM TRA HINH 6 LẦN 3 (CÔ-HƯƠNG)    XEM DANH SACH HINH 6

5-ÔN TẬP KIỂM TRA SINH 6 (Cô-TRÂN)    XEM DANH SACH SINH 6

4-BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC LỚP 9(Cô-Thu)   XEM DANH SÁCH SINH9 (Cô-Thu)

3-ÔN TẬP SỬ 6 ( Cô-Phượng )

2-ĐỀ ÔN TẬP Ở NHÀ MÔN LỊCH SỬ 7 (Cô-Hường)           XEM DANH SACH Sử 7

1-ĐỀ ÔN TẬP Ở NHÀ MÔN ĐỊA LÝ 8 (Cô Hường )   XEM DANH SACH ĐỊA 8( Cô-Hường)

T1)-BÀI 16 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TIN 6                        1)XEM DS BÀI 16

T2)-BÀI 17 ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN Tin 6           2) XEM DS Bài17

A1)ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 HK2                                  XEM Anh 9

A2)UNIT 8 : GRAMMAR – ARTICLES : other uses             Unit 8(Xem)