Hình ảnh xúc động của học sinh lớp 9 sau bài phát biểu chia tay trong buổi lễ tổng kết năm học 2014-2015 ( Em Đinh Thị phương Thảo – lớp 9/2)

SINH HOAT TRẠI

SINH HOAT TRẠI

Lượt xem:

NGHI THỨC

NGHI THỨC

Lượt xem:

PHAT THUONG HSG

PHAT THUONG HSG

Lượt xem:

HOC SINH PHAT BIEU CAM TUONG

HOC SINH PHAT BIEU CAM TUONG

Lượt xem:

KHAI GIANG

KHAI GIANG

Lượt xem:

KHAI GIANG

KHAI GIANG

Lượt xem: