Hình ảnh xúc động của học sinh lớp 9 sau bài phát biểu chia tay trong buổi lễ tổng kết năm học 2014-2015 ( Em Đinh Thị phương Thảo – lớp 9/2)