Chùm ảnh vui về đợt tham quan Thuận Tình nhân dịp 8-3

MỜI XEM TIÊU ĐỀ VÀ ẢNH

Quá vui; ; không hiểu làm gì? ; buồn một mình ; quá hồn nhiên ; “quá căng”; xa xăm; Đường Tăng thỉnh kinh; phút ngẫu hứng!

IMG_7298IMG_7308IMG_7317IMG_7326IMG_7353IMG_7242IMG_7251IMG_7225

VAN NGHE MUNG KHAI GIANG

VAN NGHE MUNG KHAI GIANG

Lượt xem:

CAU LAC BO TIENG ANH

CAU LAC BO TIENG ANH

Lượt xem:

KHAI GIANG

KHAI GIANG

Lượt xem:

HOAT DONG TRAI NGHIEM

HOAT DONG TRAI NGHIEM

Lượt xem:

THAO GIANG 20-11

THAO GIANG 20-11

Lượt xem: