HỘI TRẠI TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH THCS TRẦN PHÚ

IMG_0658
CÔ HIỀN HIỆU TRƯỞNG PHÁT THẺ ĐOÀN VIÊN.