TIN VUI VỀ THI HỌC SINH GIỎI THỰC HÀNH MÔN VẬT LÝ LỚP 8 TOÀN TỈNH

Năm học qua, hai học sinh trường THCS Trần Phú dự thi môn thực hành vật lí lớp 8 cấp tỉnh đã đạt giải I đồng đội. Trong đó em : Nguyễn Như Phương – lớp 8/3 – đạt giải I và em Nguyễn Tấn Đạt– lớp 8/1 – đạt giải II. 

Đây là thành tích đáng tự hào đối với ngành giáo dục Đại Lộc nói chung và trường THCS Trần Phú nói riêng.

hsg

 

NQT: LÊ KHẮC THẬN